Đấu giá quyền sử dụng đất tại TX Tân Châu, An Giang

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản An Giang thông báo bán đấu giá tài sản do Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Tân Châu ủy quyền như sau:
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Vào lúc 09 giờ 00 ngày 19 tháng 7 năm 2017, tại Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Tân Châu, Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh An Giang tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất; đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất tại thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang.

* Đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất, tại khóm Long Hưng 2, phường Long Sơn:

1) 109,5m2 đất ở đô thị. Giá khởi điểm (GKĐ): 58.583.000đồng.

2) 296,8m2 đất ở đô thị. GKĐ: 158.788.000đồng.

* Đấu giá Cho thuê quyền sử dụng đất, tại khóm Long Hưng, phường Long Châu:

1) 3.000m2 đất, (có 291m2 đất trong phạm vi HLLG). Mục đích sử dụng: Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp (SKC). Thời hạn cho thuê: 50 năm. Phương thức nộp tiền: Nộp tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê. GKĐ (cho cả thời gian thuê): 1.197.378.000đồng.

2) 10.037m2 đất, (có 770m2 đất trong phạm vi HLLG). Mục đích sử dụng: Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp (SKC). Thời hạn cho thuê: 50 năm. Phương thức nộp tiền: Nộp tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê. GKĐ (cho cả thời gian thuê): 4.096.014.000đồng.

* Thời gian tham khảo, bán hồ sơ và nộp đơn đăng ký đấu giá: từ ngày 05/6/2017 đến 10 giờ ngày 17/7/2017.

* Địa điểm tham khảo, bán hồ sơ và nộp đơn đăng ký đấu giá tại: Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh An Giang hoặc Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Tân Châu.

* Địa điểm xem tài sản: tại nơi tài sản toạ lạc.

* Thời gian xem tài sản trong 02 ngày: 22 và 23/6/2017.

* Địa điểm tổ chức đấu giá tại: Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Tân Châu - địa chỉ: Khu dân cư 12ha6, khóm Long Thạnh C, phường Long Hưng, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang.

Mọi chi tiết liên hệ Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh An Giang - số 01, đường Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Điện thoại: 0296 3 857 763. Website: www.daugiaangiang.gov.vn ./.