Đấu giá quyền sử dụng đất tại TX Hương Thủy, Thừa Thiên Huế

(BĐT) - Trung tâm Phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh TT Huế phối hợp với Công ty TNHH MTV dịch vụ đấu giá Chuỗi Giá Trị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất 24 lô đất tại Khu tái định cư Thủy Thanh giai đoạn 3 (đợt 1), cụ thể như sau:
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

I. ĐẶC ĐIỂM QUỸ ĐẤT ĐẤU GIÁ:

1. Tên quỹ đất: 24 lô đất tại Khu tái định cư Thủy Thanh giai đoạn 3 (đợt 1);

2. Diện tích quỹ đất: 3.645,0 m2 (Có Trích đo Bản đồ địa chính Khu đất tỷ lệ 1/1000 do Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt ngày 26/5/2017 kèm theo);

3. Mục đích sử dụng đất: Đất ở;

4. Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài;

5. Hạ tầng kỹ thuật gắn liền với đất: Các lô đất đã được san nền và cắm mốc phân lô; đường giao thông, vĩa hè, cây xanh đã được đầu tư hoàn chỉnh; riêng các hạng mục như hệ thống điện, hệ thống cấp nước, thoát nước... đang hoàn thiện theo tiến độ của Dự án;

6. Thông số quy hoạch: Thực hiện theo Quyết định số 1892/QĐ-UBND ngày 21/9/2015 của UBND tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) Khu tái định cư Thủy thanh giai đoạn 3 thuộc phường Thủy Dương và xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế; cụ thể như sau:

- Mật độ xây dựng: ≤ 75%;

- Chiều cao công trình: ≤ 5 tầng;

- Chỉ giới xây dựng: Lùi ≥ 4,0m so với chỉ giới đường đỏ;

- Thiết kế xây dựng nhà ở: Việc xây dựng nhà ở tại Khu tái định cư Thủy Thanh giai đoạn 3 thực hiện theo thiết kế mẫuthống nhất của dự án (Mẫu thiết kế nhà ở do Ban Quản lý khu vực Phát triển đô thị tỉnh cung cấp); Trung tâm Phát triển quỹ đất sẽ bàn giao cho các đối tượng trúng đấu giá.

7. Hình thức sử dụng đất: Nhà nước giao đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất;

II. MỨC GIÁ KHỞI ĐIỂM ĐỂ ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT:

Mức giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất căn cứ theo Quyết định số 1160/QĐ-UBND ngày 30/5/2017 của UBND tỉnh về việc quy định giá đất cụ thể để đấu giá quyền sử dụng đất 24 lô đất tại Khu tái định cư Thủy Thanh giai đoạn 3 (đợt 1); cụ thể như sau: 

STT

Ký hiệu lô đất

TBĐ địa chính số

Địa chỉ lô đất

Diện tích (m2/lô)

Vị trí lô đất,

loại đường

Mức giá cụ thể (đ/m2)

Mức giá khởi điểm (đ/lô)

Tiền đặt trước (đồng/lô)

1

339

05

P. Thủy Dương

150,00

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 12 m

5.500.000

825.000.000

123.750.000

2

340

05

P. Thủy Dương

150,00

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 12 m

5.500.000

825.000.000

123.750.000

3

341

05

P. Thủy Dương

150,00

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 12 m

5.500.000

825.000.000

123.750.000

4

342

05

P. Thủy Dương

150,00

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 12 m

5.500.000

825.000.000

123.750.000

5

343

05

P. Thủy Dương

150,00

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 12 m

5.500.000

825.000.000

123.750.000

6

344

05

P. Thủy Dương

150,00

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 12 m

5.500.000

825.000.000

123.750.000

7

345

05

P. Thủy Dương

150,00

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 12 m

5.500.000

825.000.000

123.750.000

8

346

05

P. Thủy Dương

150,00

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 12 m

5.500.000

825.000.000

123.750.000

9

347

05

P. Thủy Dương

150,00

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 12 m

5.500.000

825.000.000

123.750.000

10

348

05

P. Thủy Dương

150,00

Vị trí 1,mặt đường quy hoạch 12 m

5.500.000

825.000.000

123.750.000

11

349

05

P. Thủy Dương

150,00

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 12 m

5.500.000

825.000.000

123.750.000

12

350

05

P. Thủy Dương

150,00

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 12 m

5.500.000

825.000.000

123.750.000

13

355

05

P. Thủy Dương

153,75

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 18,5 m

6.600.000

1.014.750.000

152.210.000

14

356

05

P. Thủy Dương

153,75

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 18,5 m

6.600.000

1.014.750.000

152.210.000

15

357

05

P. Thủy Dương

153,75

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 18,5 m

6.600.000

1.014.750.000

152.210.000

16

358

05

P. Thủy Dương

153,75

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 18,5 m

6.600.000

1.014.750.000

152.210.000

17

359

05

P. Thủy Dương

153,75

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 18,5 m

6.600.000

1.014.750.000

152.210.000

18

360

05

P. Thủy Dương

153,75

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 18,5 m

6.600.000

1.014.750.000

152.210.000

19

361

05

P. Thủy Dương

153,75

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 18,5 m

6.600.000

1.014.750.000

152.210.000

20

362

05

P. ThủyDương

153,75

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 18,5 m

6.600.000

1.014.750.000

152.210.000

21

363

05

P. Thủy Dương

153,75

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 18,5 m

6.600.000

1.014.750.000

152.210.000

22

364

05

P. Thủy Dương

153,75

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch18,5 m

6.600.000

1.014.750.000

152.210.000

23

365

05

P. Thủy Dương

153,75

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 18,5 m

6.600.000

1.014.750.000

152.210.000

24

366

05

P. Thủy Dương

153,75

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 18,5 m

6.600.000

1.014.750.000

152.210.000

Tổng số (24 lô đất)

3.645,00

 

 

22.077.000.000

 

Giá khởi điểm để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đã bao gồm lệ phí trước bạ về đất theo qui định.

- Tiền đặt trước nộp vào tài khoản của Công ty TNHH MTV dịch vụ đấu giá Chuỗi Giá Trị số tài khoản118000137557 tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Nam Thừa Thiên Huế.

II. NGƯỜI ĐƯỢC THAM GIA ĐẤU GIÁ:

Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 55 của Luật Đất đai năm 2013 có nhu cầu sử dụng đất theo mục đích sử dụng đất và cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, đúng các quy định của Luật Đất đai 2013;

Trong mỗi lô đất thì (01) một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá (theo hộ khẩu).

III. ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ:

Các đối tượng quy định tại Mục II nêu trên được đăng ký tham gia đấu giá khi có đủ các điều kiện sau:

- Có đơn đề nghị được tham gia đấu giá theo mẫu do đơn vị thực hiện cuộc đấu giá phát hành, trong đó có nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch và đúng các quy định của Luật Đất đai năm 2013;

- Phải thực hiện đầy đủ các thủ tục hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (chi tiết được ghi trong mẫu đơn được phát hành) và nộp các khoản tiền đặt trước, phí tham gia đấu giá theo quy định.

IV. PHÍ THAM GIA ĐẤU GIÁ, BƯỚC GIÁ:

1. Phí tham gia đấu giá:    500.000 đồng.

2. Bước giá:   40.000.000 đồng (Bốn mươi triệu đồng)

(Tính cho một vòng đấu/lô đất kể từ vòng đấu thứ 2 trở đi)

V. THỜI GIAN THAM KHẢO, CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ, MUA, NỘP HỒ SƠ ĐẤU GIÁ VÀ NHẬN TIỀN ĐẶT TRƯỚC:

1. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày ra thông báo cho đến hết ngày 16/08/2017 tại Khu tái định cư Thủy Thanh giai đoạn 3 (đợt 1).

2. Thời gian, địa điểm tham khảo, mua hồ sơ: Từ ngày ra thông báo cho đến 17h00 ngày 16/08/2017 tại Công ty TNHH MTV dịch vụ đấu giá Chuỗi Giá Trị.

3. Cách thức Đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại trụ sở Công ty TNHH MTV dịch vụ đấu giá Chuỗi Giá Trị.

4. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước: Từ 08 giờ 00 ngày 14/08/2017 cho đến 17 giờ 00 ngày 16/08/2017 tại Công ty TNHH MTV dịch vụ đấu giá Chuỗi Giá Trị.

VI. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ:

Thời gian tổ chức đấu giá: 08 giờ 00 ngày 18/08/2017

Địa điểm tổ chức đấu giá: tại hội trường tầng 9, Tòa nhà BIDV – 41 Hùng Vương, phường Phú Hội, thành phố Huế.

VII. HÌNH THỨC ĐẤU GIÁ, PHƯƠNG THỨC ĐẤU GIÁ:

1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng cách bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá theo từng vòng đấu, liên tục cho đến khi không còn người yêu cầu đấu giá tiếp, người có mức giá trả cao nhất là người trúng đấu giá.

2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

VIII. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ:

- Trung tâm Phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh TT Huế. Số 24 đường Lê Lợi, TP Huế. ĐT: 0234.3898926. Website:batdongsan.thuathienhue.gov.vn.

- Công ty TNHH MTV dịch vụ đấu giá Chuỗi Giá Trị - 78 Bến Nghé, phường Phú Hội, thành phố Huế, Số điện thoại: 02343.895.995, Website:chuoigiatri.com.vn