Đấu giá quyền sử dụng đất tại TP.Việt Trì, Phú Thọ

(BĐT) -Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Phú Thọ thông bán đấu giá tài sản như sau:
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá: Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Phú Thọ.

Địa chỉ: Tầng 2, Bảo tàng Hùng Vương, đường Trần Phú, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ.

Điện thoại: : 02103844209, 0988625373.

2. Tên, địa chỉ người có tài sản: Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Phú Thọ.

Địa chỉ: Đường Trần Phú, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Điện thoại: 02103818795, 02103868818, 0916120211.

3. Tài sản đấu giá: Công trình Khách sạn Hồng Ngọc I (tòa nhà 14 tầng gồm 1 tầng âm và 13 tầng nổi), diện tích sàn xây dựng 352m2, tổng diện tích xây dựng 6.095,6m2 tại số nhà 1482 Đại lộ Hùng Vương, Gia Cẩm, Việt Trì, Phú Thọ. Toàn bộ tài sản đấu giá nằm trên khuôn viên diện tích 460m2 đất thuê của Công ty TNHH TM Sơn Ngọc theo GCNQSD đất số T717156 do UBND tỉnh Phú Thọ cấp ngày 10/10/2001, thời hạn sử dụng đất: 49 năm.

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản từ ngày: 17/8/2017 đến hết ngày 18/8/2017 (trong giờ hành chính) tại nơi có tài sản: Số 1482 Đại lộ Hùng Vương, Gia Cẩm, Việt Trì, Phú Thọ.

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Phú Thọ từ ngày 25/7/2017 đến 16h ngày 23/8/2017 (vào các ngày làm việc trong giờ hành chính).

6. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 41.500.000.000đ (Bốn mươi mốt tỷ năm trăm triệu đồng chẵn).

(Giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá chưa bao gồm thuế và các loại phí, lệ phí, người mua phải nộp thuế và các loại phí, lệ phí theo quy định).

7.Tiền mua hồ sơ: 500.000đ /01 hồ sơ (Năm trăm ngàn đồng)

8.Tiền đặt trước: 10% giá khởi điểm của tài sản đấu giá.

- Khách hàng nộp vào tài khoản số: 42310000177988 mở tại Ngân hàng BIDV Phú Thọ- PGD Khu công nghiệp Thụy Vân.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 21/8/2017 đến hết ngày 23/8/2017(trong giờ hành chính). Thời hạn chốt đến 16h ngày 23/8/2017(Không nộp bằng tiền mặt tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản, không tính lãi).

9.Thời gian, địa điểm, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian đăng ký: Từ ngày 21/8/2017 đến hết ngày 23/8/2017 (trong giờ hành chính). Thời hạn chốt đến 16h ngày 23/8/2017.

- Địa điểm: Tại Trung tâm đấu giá tài sản tỉnh Phú Thọ.

- Điều kiện, cách thức: Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Trung tâm đấu giá tài sản tỉnh Phú Thọ theo quy định. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

10. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Bắt đầu vào hồi 8h ngày 25/8/2017 tại Trung tâm đấu giá tài sản tỉnh Phú Thọ.

11. Phương thức, hình thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Khách hàng trả giá bằng hình thức đấu giá trực tiếp bằng bỏ phiếu kín tại cuộc đấu giá.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên

- Bước giá: 40.000.000 đồng (Bốn mươi triệu đồng).

Mọi chi tiết về hồ sơ và tài sản đấu giá khách hàng liên hệ tạiTrung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Phú Thọ theo địa chỉ trên.