Đấu giá quyền sử dụng đất tại TP.Việt Trì, Phú Thọ

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Phú Thọ thông báo bán đấu giá tài sản như sau: