Đấu giá quyền sử dụng đất tại TP.Tuy Hòa, Phú Yên

(BĐT) - Công ty cổ phần bất bán đấu giá tài sản Việt Tín thông báo bán đấu giá tài sản do Sở Tài chính Phú Yên ủy quyền như sau: