Đấu giá quyền sử dụng đất tại TP.Thanh Hóa, Thanh Hóa

(BĐT) - Công ty Cổ phần đấu giá & TVXD Thanh Hóa thông báo bán đấu giá tài sản do Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Thanh Hóa ủy quyền như sau: