Đấu giá quyền sử dụng đất tại TP.Tam Kỳ, Quảng Nam

(BĐT) - Công ty TNHH tư vấn và đấu giá QAC phối hợp cùng BQL các DA Đầu tư và Xây dựng TP. Tam Kỳ thông báo bán đấu giá tài sản như sau: