Đấu giá quyền sử dụng đất tại TP.Tam Điệp, Ninh Bình

(BĐT) -Công ty  Đấu giá Hợp danh Ninh Bình thông báo bán đấu giá tài sản do Phòng TN&MT thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình ủy quyền như sau:

I. Đơn vị tổ chức thực hiện cuộc bán đấu giá: Công ty  Đấu giá Hợp danh Ninh Bình.

II. Tài sản đấu giá:

- Tài sản 1:  Quyền sử dụng  02 lô đất xen kẹt quy hoạch xây dựng nhà ở tại khu dân cư Tổ 1, Phường Tây Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình. Diện tích mỗi lô từ 185m2 đến 198,6m2. Giá khởi điểm: 1.100.000 đồng/ m2.

- Tài sản 2: Quyền sử dụng 04 lô đất xen kẹt tại khu dân cư Đường Vòng, phường Yên Bình, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình. Diện tích mỗi lô từ 204m2 đến 504m2. Giá khởi điểm : 700.000 đồng/m2.

* Thời hạn mua hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 15/01/2018 đến ngày 26/01/2018 (trong giờ hành chính).

* Thời hạn nộp tiền đặt trước: Ngày 29/01/2018 (trong giờ hành chính).

Địa điểm mua hồ sơ đăng ký đấu giá và thu tiền đặt trước: Phòng TN&MT thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình (đơn vị được Công ty Đấu giá Hợp danh Ninh Bình ủy quyền thực hiện).

* Thời gian dự kiến, địa điểm dự kiến tổ chức đấu giá: 

Thời gian dự kiến đấu giá: 08h00, ngày 30/01/2018 tại Hội trường UBND thành phố Tam Điệp.