Đấu giá quyền sử dụng đất tại TP.Sơn La, Sơn La

(BĐT) - Công ty hợp danh BĐG tài sản Tây Bắc thông báo bán đấu giá tài sản do Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Sơn La ủy quyền như sau: