Đấu giá quyền sử dụng đất tại TP.Sơn La, Sơn La

(BĐT) - Công ty TNHH MTV Đấu giá tài sản Tiến Thành Sơn La (Số nhà 102, đường Tô Hiệu, tổ 5, phường Tô Hiệu, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La) và Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố Sơn La (Số 47, đường Lê Thái Tông, tổ 2, phường Chiềng Lề, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La) tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất như sau:
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

1. Thời gian, địa điểm đấu giá tài sản

- Thời gian: Vào hồi 08h00' ngày 18/8/2017 (thứ 6)

- Địa điểm: Tại Hội trường Trung tâm thành phố Sơn La (Tổ 2, phường Chiềng Lề, thành phố Sơn La).

2. Tên tài sản, diện tích, giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền bán hồ sơ cho người tham gia đấu giá và nơi có tài sản đấu giá

2.1. Tên tài sản, diện tích, giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền bán hồ sơ cho người tham gia đấu giá 

Số

TT

Ký hiệu thửa đất

Diện tích

(m2)

Giá đấtcụ thể

(đồng/m2)

Giá khởi điểm

(đồng/thửa)

Tiền đặt trước

(đồng/thửa/hồ sơ)

Tiền bán hồ sơ

(đồng/thửa/hồ sơ)

Ghi chú

1

Thửa số01

139,5

33.600.000

4.687.200.000

937.400.000

500.000

Đường Trần Đăng Ninh

2

Thửa số02

101,8

33.600.000

3.420.480.000

684.000.000

500.000

Đường Trần Đăng Ninh

3

Thửa số03

116,1

33.600.000

3.900.960.000

780.100.000

500.000

Đường Trần Đăng Ninh

4

Thửa số04

125,2

33.600.000

4.206.720.000

841.300.000

500.000

Đường Trần Đăng Ninh

5

Thửa số05

123,7

33.600.000

4.156.320.000

831.200.000

500.000

Đường Trần Đăng Ninh

6

Thửa số06

134,7

33.600.000

4.525.920.000

905.100.000

500.000

Đường Trần Đăng Ninh

Tổng cộng:

741

 

24.897.600.000

 

 

2.2. Nơi có tài sản đấu giá: UBND Thành phố Sơn La (đơn vị được giao thực hiện: Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Sơn La)

3. Thời gian, địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá, nộp tiền đặt trước

- Thời gian, địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 03/8/2017 đến ngày 15/8/2017 trong giờ hành chính.Tại Công ty TNHH MTV Đấu giá tài sản Tiến Thành Sơn La (Số nhà 102, đường Tô Hiệu, tổ 5, phường Tô Hiệu, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La).

- Thời gian, địa điểm xem tài sản: Liên tục 02 ngày, ngày 07+08/8/2017 trong giờ hành chính. Đề nghị khách hàng liên hệ vớiTrung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố Sơn La (Số 47, đường Lê Thái Tông, tổ 2, phường Chiềng Lề, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La) để được xem tài sản đấu giá

*) Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 15/8/2017 đến ngày 17/8/2017 trong giờ hành chính. Người tham gia đấu giá gửi tiền vào tài khoản của Công ty TNHH MTV Đấu giá tài sản Tiến Thành Sơn La, số tài khoản: 7901201003867, mở tại Ngân hàng AGRIBANK Chi nhánh thành phố Sơn La hoặc bằng bảo lãnh của Ngân hàng.

4. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá

Hộ gia đình, cá nhân được đăng ký tham gia đấu giá khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Tự nguyện nộp Đơn đăng ký tham gia đấu giá tài sản; Giấy xác nhận xem tài sản theo mẫu và có đóng dấu đỏ của Công ty TNHH MTV Đấu giá tài sản Tiến Thành Sơn La;

b) Đối với 01 thửa đất: Một (01) hộ gia đình chỉ được một (01) cá nhân tham gia đấu giá và chỉ được nộp một (01) bộ hồ sơ cho 01 thửa đất tham gia đấu giá.

(Một hộ gia đình hoặc 01 cá nhân có thể đăng ký tham gia đấu giá đối với nhiều thửa đất, nhưng mỗi thửa đất chỉ được nộp một (01) bộ hồ sơ).

c) Nộp tiền đặt trước theo quy định của pháp luật;

d) Nộp 01 bản phôtô CMND; 01 bản phôtô hộ khẩu (mang bản chính để đối chiếu);

*) Lưu ý: Trường hợp hộ gia đình, cá nhân không đến đăng ký tham gia đấu giá hoặc đã đăng ký tham gia đấu giá nhưng không đến tham gia cuộc đấu giá thì có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình đến đăng ký tham gia đấu giá hoặc tham gia cuộc đấu giá (văn bản ủy quyền phải được chứng thực theo quy định của pháp luật về chứng thực) và 01 bản phôtô CMND của người được ủy quyền (mang bản chính để đối chiếu).

4. Hình thức, phương thức đấu giá và bước giá

- Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu trực tiếp nhiều vòng liên tục tại cuộc đấu giá

- Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

- Bước giá: 20.000.000 đồng

Mọi chi tiết, xin liên hệ: Công ty TNHH MTV Đấu giá tài sản Tiến Thành Sơn La (địa chỉ: Số nhà 102, đường Tô Hiệu, tổ 5, phường Tô Hiệu, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La; ĐT: 0212 855 8668)./.