Đấu giá quyền sử dụng đất tại TP.Quy Nhơn, Bình Định

(BĐT) - Công ty TNHH đấu giá tài sản Nam Việt bán thông báo bán đấu giá tài sản do Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Bình Định ủy quyền như sau: