Đấu giá quyền sử dụng đất tại TP.Quảng Ngãi, Quảng Ngãi

(BĐT) - Công ty TNHH dịch vụ đấu giá AUC miền Trung thông báo bán đấu giá tài sản do Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Quảng Ngãi ủy quyền như sau: