Đấu giá quyền sử dụng đất tại TP.Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận thông báo bán đấu giá tài sản do Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Phan Rang- Tháp Chàm ủy quyền như sau: