Đấu giá quyền sử dụng đất tại TP.Lào Cai, Lào Cai

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai thông báo bán đấu giá tài sản như sau:

1. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm:

+ Thửa đất 1: Quyền sử dụng đất tại đại chỉ: Đường T2 (tức phố Đan Đường) khu dân cư B5-B6, phường Nam Cường - TP Lào Cai theo Giấy chứng nhận QSD đất QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BY 086590 do UBND TP Lào Cai cấp ngày 04/6/2015.

- Diện tích đất: 90m² (chín mươi mét vuông)

- Giá khởi điểm: 846.000.000 đồng/thửa

+ Thửa đất 2: Quyền sử dụng đất tại đại chỉ: Đường T2 (tức phố Đan Đường) khu dân cư B5-B6, phường Nam Cường - TP Lào Cai theo Giấy chứng nhận QSD đất QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BK 331002 do UBND TP Lào Cai cấp ngày 21/11/2012.

- Diện tích đất: 100m² (Một trăm mét vuông)

- Giá khởi điểm: 850.000.000 đồng/thửa

+ Thửa đất 3: Quyền sử dụng đất tại đại chỉ: Đường T2 (tức phố Đan Đường) khu dân cư B5-B6, phường Nam Cường - TP Lào Cai theo Giấy chứng nhận QSD đất QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BK 331003 do UBND TP Lào Cai cấp ngày 21/11/2012.

- Diện tích đất: 100m² (Một trăm mét vuông)

- Giá khởi điểm: 850.000.000 đồng/thửa

2. Tiền đặt trước: 20%/ trên giá khởi điểm của thửa đất/hồ sơ.

3. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá:

- Các thửa đất trên đều có mức thu là: 500.000 đồng/ hồ sơ/Thửa đất.

4. Điều kiện tổ chức cuộc đấu giá: Cuộc bán đấu giá chỉ được tổ chức khi có từ hai người trở lên tham gia đấu giá trên một thửa đất.

5. Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu gián tiếp.

6. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên

7. Cách thức đăng ký: Toàn bộ giấy tờ của Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá của khách hàng được cho vào phong bì gửi bằng hình thức chuyển phát nhanh hoặc thư bảo đảm qua đường Bưu điện đến địa chỉ sau:

Địa chỉ nơi nhận Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản, tổ 5 phường Nam Cường TP Lào Cai, (Sau trụ sở khối 6)

8. Thời gian mua hồ sơ và xem tài sản đấu giá: Kể từ ngày 10/01/2018 đến hết ngày 26/01/2018. Tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai và thực địa các thửa đất đấu giá.

9. Thời gian khách hàng nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá:

- Thời gian khách hàng nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá trước 16 giờ 30 phút ngày 26/01/2018.

10. Thời gian khách hàng đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian khách hàng nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Trước 16 giờ 30 ngày 26/01/2018.

11. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:

+ Thời gian tổ chức công bố giá các thửa đất: Vào hồi 08 giờ 00 phút, ngày 29/01/2018.

Địa điểm: Tại phòng đấu giá tầng II, Tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai, tổ 05, phường Nam Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Cá nhân, tổ chức có nhu cầu xin liên hệ theo số điện thoại:

02143.824.914 - 02143.663.168