Đấu giá quyền sử dụng đất tại TP.Lạng Sơn, Lạng Sơn

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Lạng Sơn thông báo tổ chức bán đấu giá tài sản như sau: