Đấu giá quyền sử dụng đất tại TP.Kon Tum, Kon Tum

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Kon Tum thông báo bán đấu giá tài sản do Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Kom Tum ủy quyền như sau: