Đấu giá quyền sử dụng đất tại TP.Huế, Thừa Thiên Huế

(BĐT) - Trung tâm Phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh TT Huế phối hợp với Chi nhánh Công ty CP Tư vấn DV về Tài sản - Bất động sản DATC tại TP Huế tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất 02 lô đất tại Khu định cư Bàu Vá giai đoạn 2 (đợt 3), thành phố Huế cụ thể như sau:
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

I. TÊN, VỊ TRÍ, ĐẶC ĐIỂM QUỸ ĐẤT ĐẤU GIÁ:

1. Tên quỹ đất: 02 lô đất tại Khu định cư Bàu Vá giai đoạn 2 (đợt 3), thành phố Huế;

2. Diện tích quỹ đất: 762,4 m2 (Có Trích đo Bản đồ địa chính khu đất tại Khu định cư Bàu Vá giai đoạn 2 (đợt 3), thành phố Huế tỷ lệ 1/1000 do Trung tâm Phát triển quỹ đất lập và được Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt ngày 14/4/2017 kèm theo);

3. Mục đích sử dụng đất: Đất ở;

4. Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài;

5. Hạ tầng kỹ thuật gắn liền với đất: Các lô đất đã được đầu tư hạ tầng kỹ thuật tương đối đầy đủ;

6. Thông số quy hoạch: Thực hiện theo Quyết định số 1369/QĐ-UBND ngày 31/7/2012 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh (cục bộ) quy hoạch chi tiết xây dựng Khu trung tâm phía Nam thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế; cụ thể như sau:

- Chỉ giới xây dựng: Lùi 4m so với chỉ giới đường đỏ;

- Mật độ xây dựng: ≤80%;

- Tầng cao: ≤16 m (04 tầng).

7. Hình thức sử dụng đất: Nhà nước giao đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất;

II. MỨC GIÁ KHỞI ĐIỂM ĐỂ ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT:

Mức giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất căn cứ theo Quyết định của UBND tỉnh về việc quy định giá đất cụ thể để đấu giá quyền sử dụng đất 03 lô đất tại Khu định cư Bàu Vá giai đoạn 2 (đợt 3), thành phố Huế; cụ thể như sau:

TT

Ký hiệu lô đất

Tờ bản đồ địa chính số

Diện tích (m2/lô)

Vị trí lô đất,

loại đường

Mức giá

cụ thể (đồng/m2)

Mức giá

khởi điểm

(đồng/lô)

Tiền đặt trước (15%)

(đồng/lô)

1

23

41

381,2

Vị trí 1, hai mặt đường quy hoạch
19,5 m và 12 m

5.900.000

2.249.080.000

337.000.000

2

26

41

381,2

Vị trí 1, hai mặt đường quy hoạch
12 m và 12 m

5.900.000

2.249.080.000

337.000.000

 

TỔNG

762,4

 

 

5.923.160.000

887.000.000

Giá khởi điểm để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đã bao gồm lệ phí trước bạ về đất theo qui định.

* Bước giá: 50.000.000 đồng (Năm mươi triệu đồng) tính cho một vòng đấu trên lô đất kể từ vòng đấu thứ 2 trở đi..

III. NGƯỜI ĐƯỢC THAM GIA ĐẤU GIÁ:

Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 55 của Luật Đất đai năm 2013 có nhu cầu sử dụng đất theo mục đích sử dụng đất và cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, đúng các quy định của Luật Đất đai 2013;

Trong mỗi lô đất thì (01) một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá (theo hộ khẩu).

IV. ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ:

Các đối tượng quy định tại Mục III nêu trên được đăng ký tham gia đấu giá khi có đủ các điều kiện sau:

- Có đơn đề nghị được tham gia đấu giá theo mẫu do đơn vị thực hiện cuộc đấu giá phát hành, trong đó có nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch và đúng các quy định của Luật Đất đai năm 2013;

- Phải thực hiện đầy đủ các thủ tục hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (chi tiết ghi trong mẫu đơn được phát hành) và nộp các khoản tiền đặt trước, phí tham gia đấu giá theo quy định.

V. THỜI GIAN THAM KHẢO, BÁN, NỘP HỒ SƠ ĐẤU GIÁ VÀ NHẬN TIỀN ĐẶT TRƯỚC:

1. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày ra thông báo cho đến hết ngày 09/11/2017 tại vị trí đất theo thông báo đấu giá.

2. Thời gian, địa điểm tham khảo bán hồ sơ, nộp hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày ra thông báo cho đến 16 giờ 00 ngày 09/11/2017 (trong giờ hành chính) tại Văn phòng Chi nhánh 22 Tố Hữu-TP Huế.

3. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước: Từ 08 giờ 00 ngày 08/11/2017 cho đến 16 giờ 00 ngày 09/11/2017 (trong giờ hành chính) tại Chi nhánh Công ty Cổ phần Tư vấn Dịch vụ về Tài sản, Bất động sản DATC tại thành phố Huế. Khách hàng nộp tiền đặt trước bằng cách chuyển khoản vào tài khoản số 117000036730 của Chi nhánh Công ty Cổ phần Tư vấn Dịch vụ về Tài sản -Bất động sản DATC tại thành phố Huế tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Thừa Thiên Huế (Số 20 Đường Hà Nội, TP Huế)

  4. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng

VI. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ: 14 giờ 00’’ ngày 13/11/2017 tại Văn phòng Chi nhánh Công ty Cổ phần Tư vấn Dịch vụ về Tài sản - Bất động sản DATC tại TP Huế - Số 22 Tố Hữu, TP Huế.

VII. HÌNH THỨC ĐẤU GIÁ, PHƯƠNG THỨC ĐẤU GIÁ:

1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng cách bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá theo từng vòng đấu, liên tục cho đến khi không còn người yêu cầu đấu giá tiếp, người có mức giá trả cao nhất là người trúng đấu giá.

2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên

VIII. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ:

- Trung tâm Phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh TT Huế.

Số 24 đường Lê Lợi, TP Huế.

ĐT: 0234.3898926. Website:batdongsan.thuathienhue.gov.vn

- Chi nhánh Công ty Cổ phần Tư vấn Dịch vụ về Tài sản - Bất động sản DATC tại TP Huế - Số 22 Tố Hữu, TP Huế. ĐT: 0234.3832542- 0914079393.