Đấu giá quyền sử dụng đất tại TP.Huế, Thừa Thiên Huế

(BĐT) - Công ty TNHH MTV dịch vụ đấu giá Chuỗi Giá Trị thông báo bán đấu giá tài sản do Chi cục Thi hành án dân sự TP.Huế ủy quyền như sau: