Đấu giá quyền sử dụng đất tại TP.Châu Đốc, An Giang

(BĐT) - Công ty TNHH MTV Đấu giá Dũng Trung Nam thông báo đấu giá tài sản như sau:
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

1. Tổ chức đấu giá: Công ty TNHH MTV Đấu giá Dũng Trung Nam.

2. Tài sản đấu giá: Tại phường Vĩnh Mỹ, TP. Châu Đốc, An Giang, gồm: * Khu đất 1: DT 302,9 m2 đất CLN; GKĐ 42.868.000 đồng; DT 300 m2 đất T; GKĐ 114.316.000 đồng. * Khu đất 2: DT 300 m2 đất T; GKĐ 100.025.000 đồng; DT 162,4 m2 đất CLN; GKĐ 8.600.000 đồng. * Khu đất 3: DT 134,7 m2 đất NTS; GKĐ 8.600.000 đồng; DT 193,6 m2 đất CLN; GKĐ 22.863.000 đồng; DT 300 m2 đất T; GKĐ 114.316.000 đồng. Tổng GKĐ 411.588.000 đồng.

3. Thời gian, địa điểm đấu giá: Lúc 14 giờ 30 phút, ngày 15/11/2017 tại Công ty TNHH MTV Đấu giá Dũng Trung Nam.

4. Thời gian xem tài sản: Ngày 09/11/2017 và 10/11/2017 (giờ hành chính).

5. Thời gian bán và nhận hồ sơ: Từ ngày 26/10/2017 đến 16 giờ 00, ngày 14/11/2017 tại Công ty TNHH MTV Đấu giá Dũng Trung Nam.

6. Điều kiện, cách thức đăng ký: Xin liên hệ Công ty TNHH MTV Đấu giá Dũng Trung Nam, tại số 554 Trần Nguyên Đán, P. Đông Xuyên, TP. Long Xuyên, An Giang. ĐT 02963.953061 – 0918.584898 để biết thêm chi tiết.