Đấu giá quyền sử dụng đất tại TP.Châu Đốc, An Giang

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh An Giang thông báo bán đấu giá tài sản do Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Châu Đốc ủy quyền như sau:
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Vào lúc 14 giờ 00 ngày 03 tháng 11 năm 2017, Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh An Giang tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê đất của người có tài sản đấu giá là Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Châu Đốc (địa chỉ: Khu Trung tâm Hành chính phường Vĩnh Mỹ, TP.Châu Đốc, An Giang):

Cho thuê quyền sử dụng đất Khu đất rừng sản xuất xã Vĩnh Tế, tại xã Vĩnh Tế, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang.

- Diện tích khu đất cho thuê: 915.021m2 đất, gồm:

+ 31.573m2 đất thương mại dịch vụ.

+ 6.650m2 đất giao thông.

+ 200.000m2 đất trồng rừng.

+ 3.129m2 đất trồng cây lâu năm.

+ 673.669m2 đất trồng cây hàng năm và đất nông nghiệp khác (có 633.968m2 đất trồng lúa + 11.470m2 đất trồng cây hàng năm khác + 28.231m2 đất nông nghiệp khác).

- Loại đất khai thác: Dự án nông, lâm nghiệp kết hợp du lịch sinh thái, (theo bản đồ cơ cấu sử dụng đất được UBND thành phố Châu Đốc phê duyệt).

- Hình thức cho thuê đất: Đấu giá cho thuê đất thu tiền hàng năm.

- Thời hạn cho thuê đất: 50 năm.

- Thời gian thực hiện dự án: 24 tháng kể từ ngày trúng đấu giá khu đất.

- Đơn giá khởi điểm đấu giá: 228.552.000đồng/1 năm. Thời gian ổn định giá cho thuê đất là 10 năm.

* Giá khởi điểm của tài sản (cho cả thời hạn thuê đất là 50 năm): 11.427.600.000đồng.

* Đối tượng, điều kiện tham gia đấu giá:

- Đối tượng tham gia đấu giá: Tổ chức có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mã ngành nghề phù hợp với dự án đưa ra đấu giá.

- Điều kiện tham gia đấu giá:

+ Có tiềm lực tài chính: Có vốn kinh doanh từ 30 tỷ đồng trở lên.

+ Có kinh nghiệm đầu tư dự án du lịch sinh thái: Có ít nhất 01 Hợp đồng ký kết với cơ quan, đơn vị có tư cách pháp nhân thực hiện dự án du lịch sinh thái hoặc có Văn bản phê duyệt của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giao thực hiện dự án du lịch sinh thái. Thời hạn của Hợp đồng hoặc Văn bản phê duyệt không quá 01 năm kể từ ngày đăng ký tham gia đấu giá.

+ Cam kết thực hiện đúng quy định của pháp luật về đất đai, môi trường.

Các thông tin khác về tài sản và cuộc đấu giá:

* Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá và mua hồ sơ tham gia đấu giá: Tổ chức mua và nộp đủ hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh An Giang trong giờ hành chính: Từ ngày niêm yết việc đấu giá đến 14 giờ 00 ngày 01/11/2017.

* Thời gian, địa điểm xem tài sản: trong khoảng thời gian liên tục ít nhất là 02 ngày trước ngày mở cuộc đấu giá theo hướng dẫn của người có tài sản đấu giá.

* Tiền bán hồ sơ cho người tham gia đấu giá: 5.000.000đồng/1 hồ sơ.

* Tiền đặt trước: là 10% trên Tổng giá khởi điểm của tài sản đấu giá (đồng/1 hồ sơ).

* Phương thức đấu giá: trả giá lên; Hình thức đấu giá: trả giá trực tiếp bằng lời nói.

* Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: tại Khu Trung tâm Hành chính phường Vĩnh Mỹ, TP.Châu Đốc, tỉnh An Giang.

Mọi chi tiết liên hệ Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh An Giang - số 01, đường Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Bình, TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang. Điện thoại: 0296 3 857 763. Website: www.daugiaangiang.gov.vn ./.