Đấu giá quyền sử dụng đất tại TP.Cao Bằng, Cao Bằng

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Cao Bằng thông báo bán đấu giá tài sản do Trung tâm Phát triển quỹ đất và Giải phóng mặt bằng TP.Cao Bằng ủy quyền như sau: