Đấu giá quyền sử dụng đất tại TP.Bạc Liêu, Bạc Liêu

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bạc Liêu thông báo bán đấu giá tài sản do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bạc Liêu ủy quyền như sau: