Đấu giá quyền sử dụng đất tại TP.Bạc Liêu, Bạc Liêu

(BĐT) - Công ty TNHH đấu giá Xuyên Á thông báo bán đấu giá tài sản do Trung tâm phát triển Quỹ nhà và đất tỉnh Bạc Liêu ủy quyền như sau:
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Tài sản bán đấu giá:

Tài sản bán đấu giá 1

QSDĐ thửa đất số 64, tờ bản đồ số 09 tại phường Nhà Mát, Tp Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

- Diện tích khu đất: 63.247,9m2 ( đã trừ diện tích thuộc phạm vi bảo lưu đê 30m và diện tích bảo lưu đê 60m

- Mục đích sử dụng đất: Đất thương mại, dịch vụ để thực hiện dự án Khu du lịch sinh thái.

- Hình thức sử dụng đất: Thuê đất trả tiền hàng năm.

- Thời hạn sử dụng đất: 50 năm.

Tài sản bán đấu giá 2

QSDĐ thửa đất số 63, tờ bản đồ số 36 tại Phường 1, Tp Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu (Khu đất thu hồi quyền thuê đất trước thời hạn của Doanh nghiệp Tư nhân Kim Thu).

- Diện tích khu đất: 783,91m2

- Mục đích sử dụng đất: Đất chợ (Cấm xây dựng các công trình: Nhà xưởng và các công trình sai chức năng theo Chứng chỉ quy hoạch số 04/CCQH-SXD ngày 02/06/2017 của Sở Xây Dựng).

- Hình thức sử dụng đất: Thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê.

- Thời hạn sử dụng đất: 50 năm

Giá khởi điểm:

Tài sản bán đấu giá 1:

959.407.395.000 đ/ năm (Chín trăm năm mươi chín triệu bốn trăm lẻ bảy ngàn ba trăm chín mươi lăm đồng).

Tài sản bán đấu giá 2:

5.265.518.767 đ (Năm tỷ hai trăm sáu mươi lăm triệu năm trăm mười tám ngàn bảy trăm sáu mươi bảy đồng).

Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: từ ngày 24/11/2017 đến 10h ngày 12/12/2017 tại VPĐD Cty TNHH Đấu Giá Xuyên Á tại Bạc Liêu, số 12 đường Ninh Bình, Tp Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu, liên lạc 0908432774 gặp A Sơn.

Thời hạn, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: từ ngày 24/11/2017 đến 10h ngày 12/12/2017 tại VPĐD Cty TNHH Đấu Giá Xuyên Á tại Bạc Liêu, số 12 đường Ninh Bình, Tp Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu, liên lạc 0908432774 gặp A Sơn.

Thời gian, địa điểm xem tài sản bán đấu giá: ngày 11/12/2017 đến 16h ngày 13/12/2017 tại Phường Nhà Mát, Tp Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu và liên hệ anh sơn 0908432774 để được hướng dẫn.

Tiền đặt trước: Tài sản bán đấu giá 1: 191.881.000 đ (Một trăm chín mươi mốt triệu tám trăm tám mươi mốt ngàn đồng).Tài sản bán đấu giá 2: 789.828.000 đ (Bảy trăm tám mươi chín triệu tám trăm hai mươi tám ngàn đồng).

Thời gian nộp tiền đặt trước: từ ngày 08/12/2017 đến 16h ngày 12/12/2017 ( áp dụng cả 02 tài sản bán đấu giá )

Hình thức nộp tiền: Chuyển khoản vào số tài khoản 0441000701151 NH TMCP Ngoại Thương Việt Nam chi nhánh Lý Thường Kiệt Quận Tân Bình, Tp HCM

Phí bán hồ sơ: Tài sản đấu giá 1: 5.000.000 đ/hs, Tài sản đấu giá 2: 1.000.000 đ/hs

Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu kín không hạn chế số vòng đấu.

Phương thức đấu: Đấu giá lên.

Đối tượng được tham gia đấu giá: Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được nhà nước cho thuê đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 có nhu cầu sử dụng đất và đủ điều kiện để thực hiện dự án đầu tư theo quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Trừ những người không được đăng ký tham gia đầu giá theo quy định tại khoản 4 Điều 38 của Luật đấu giá tài sản ngày 17/11/2016 và theo quy định của pháp luật.

Điều kiện được tham gia đấu giá:

+ Có đơn đề nghị được tham gia đấu giá theo mẫu do tổ chức đấu giá tài sản quy định trong đó có nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch, đúng dự án đầu tư được phê duyệt khi trúng đấu giá.

+ Điều kiện về năng lực tài chính để bảo đảm việc sử dụng đất theo tiến độ của dự án đầu tư được quy định như sau:

- Có vốn thuộc sở hữu của mình để thực hiện dự án không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư đối với dự án có quy mô sử dụng đất dưới 20 héc ta.

- Có khả năng huy động vốn để thực hiện dự án từ các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và các tổ chức, cá nhân khác.

+ Ký quỹ theo quy định của pháp luật về đầu tư.

+ Không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai đối với trường hợp đang sử dụng đất do nhà nước giao, cho thuê để thực hiện dự án đầu tư khác.

+ Một hộ gia đình chỉ được cử một cá nhân đại diện tham gia đấu giá; một tổ chức chỉ được một đơn vị tham gia đấu giá; có 02 doanh nghiệp trở lên cùng thuộc 01 Tổng công ty thì chỉ được 01 doanh nghiệp tham gia đấu giá; tổng công ty với công tythành viên, công ty mẹ và công ty con, doanh nghiệp liên doanh với 01 bên góp vốn trong liên doanh thì chỉ được 01 doanh nghiệp tham gia đấu giá.

+ Người đăng ký tham gia đấu giá phải có báo cáo tài chính trong 02 năm gần nhất được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận để chứng minh năng lực tài chính và nộp cho đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất để xét điều kiện được tham gia đấu giá.

+ Nghiêm cấm xây dựng công trình, nhà ở trong phạm vi đê điều, trừ công trình phục vụ phòng chống lũ, lụt, bão, công trình phụ trợ và công trình đặc biệt.

Thời hạn, địa điểm bán đấu giá:

Tài sản bán đấu giá 1 lúc 10h và tài sản đấu giá 2 lúc 08h cùng ngày 18/12/2017 tại VPĐD Cty TNHH Đấu Giá Xuyên Á tại Bạc Liêu, số 12 đường Ninh Bình, Tp Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

Mọi chi tiết xin liên hệ VPĐD Cty TNHH Đấu Giá Xuyên Á tại Bạc Liêu số 12 đường Ninh Bình, Tp Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu sđt 0908432774 gặp Anh Sơn