Đấu giá quyền sử dụng đất tại TP Vĩnh Long, Vĩnh Long

(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ Bán đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long thông báo tổ chức bán đấu giá tài sản như sau: