Đấu giá quyền sử dụng đất tại TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai.

(BĐT) - CN Công ty TNHH TM-DV và Đấu giá Gia Lai KonTum thông bán đấu giá tài sản như sau:
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

1. Tổ chức đấu giá tài sản: CN CÔNG TY TNHH TM – DV VÀ ĐẤU GIÁ GIA LAI KON TUM. Địa chỉ: 130 Quyết Tiến, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai.

2. Người có tài sản đấu giá: CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ THÀNH PHỐ PLEIKU.

Địa chỉ: Số 93 Trần Quý Cáp, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai.

3. Thời gian, địa điểm đấu giá hoặc công bố giá tài sản: 9 giờ 30, ngày 21/8/2017 tại CN Công ty TNHH TM-DV và Đấu giá Gia Lai Kon Tum.

4. Tên tài sản, nơi có tài sản đấu giá:

Tài sản 1 (TS 1): QSD đất thuộc thửa đất số 447A, tờ bản đồ số 11 theo GCN QSD đất số AC 769765 do UBND TP. Pleiku cấp ngày 15/8/2005. Diện tích: 672 m2. Địa chỉ: Tổ 6, phường Thống Nhất, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Tài sản 2 (TS 2): QSD đất thuộc thửa đất số 65, tờ bản đồ số 29 theo GCN QSD đất số AĐ 528953 do UBND TP. Pleiku cấp ngày 19/4/2006. Diện tích thực tế: 13.896,8 m2. Địa chỉ: Làng B, xã Gào, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Tài sản trên đất: 1.162 cây cà phê; 290 trụ tiêu kinh doanh.

5. Giá khởi điểm:

-  Giá khởi điểm TS 1: 807.746.450 đồng; Giá khởi điểm TS 2: 582.871.057 đồng.

- Bán đấu giá theo từng tài sản.

Giá bán hồ sơ: TS1: 500.000 đồng/ bộ; TS 2: 500.000 đồng/ bộ.

Tiền đặt trước: TS 1: 160.000.000 đồng; TS 2: 110.000.000 đồng.

6. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian nộp tiền đặt trước: Vào ngày 18/8/2017 (trong giờ hành chính).

Khách hàng nộp khoản tiền đặt trước vào tài khoản sau: CN Công ty TNHH TM-DV và Đấu giá Gia Lai KonTum; Số TK: 6201 0000 665 754, tại Ngân hàng BIDV CN Gia Lai.

- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng nộp hồ sơ và các giấy tờ liên quan trực tiếp tại CN Công ty TNHH TM-DV và Đấu giá Gia Lai KonTum.

- Địa chỉ đăng ký tham gia đấu giá: 130 Quyết Tiến, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai.

- Bước giá: + Tối thiểu TS 1: 3.000.000 đồng;

                   + Tối thiểu TS 2: 2.000.000 đồng.

Người tham gia đấu giá có quyền trả giá bằng giá khởi điểm hoặc giá khởi điểm cộng thêm bước giá tối thiểu.

Khách hàng có nhu cầu đăng ký tại địa chỉ: 130 Quyết Tiến, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai./.