Đấu giá quyền sử dụng đất tại TP. Long Xuyên, An Giang

(BĐT) - Công ty TNHH MTV đấu giá Dũng Trung Nam thông báo bán đấu giá tài sản do Công ty Hợp danh quản lý và thanh lý tài sản Hoàn Cầu ủy quyền như sau:

1. Tổ chức đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Dũng Trung Nam; địa chỉ số 554 Trần Nguyên Đán, phường Đông Xuyên, TP Long Xuyên, An Giang.

2. Người có tài sản đấu giá: Công ty Hợp danh quản lý và thanh lý tài sản Hoàn Cầu.

3. Tên tài sản, nơi có tài sản đấu giá:

+ Quyền sử dụng đất, DT 1.500 m2 đất SKC, thuộc thửa đất số 95, tờ bản đồ số 03, theo GCN QSDĐ số AK 368544 cấp ngày 01/07/2008 do ông Phạm Trung Hiếu đứng tên; GKĐ 3.511.350.000 đồng.

+ Quyền sử dụng đất, DT 4.776,4 m2 đất SKC, thuộc thửa đất số 93, tờ bản đồ số 03, theo GCN QSDĐ số AM 368543 cấp ngày 01/07/2008 do ông Phạm Trung Hiếu đứng tên; GKĐ 11.181.075.000 đồng.

+ Quyền sử dụng đất, DT 2.000 m2 đất LUA, thuộc thửa đất số 92, tờ bản đồ số 03, theo GCN QSDĐ số AK 850216 cấp ngày 10/12/2007 do ông Mai Sỹ Hồng đứng tên; GKĐ 1.447.200.000 đồng.

Tổng giá khởi điểm 16.139.625.000 đồng (Mười sáu tỷ, một trăm ba mươi chín triệu, sáu trăm hai mươi lăm nghìn đồng).

Tài sản cùng tọa lạc tại phường Mỹ Thạnh, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang.

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Ngày 23/01/2018 và 24/01/2018. Tại Công ty hoặc tại nơi có tài sản đấu giá.

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 05/01/2018 đến 10 giờ ngày 25/01/2018 tại Công ty đấu giá hợp danh Dũng Trung Nam.

6. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước.

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá (phí tham gia đấu giá): 500.000 đồng/hồ sơ.

- Tiền đặt trước: 10% giá khởi điểm.

7. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Khách hàng phải trực tiếp xem tài sản đấu giá theo thời gian đã thông báo công khai. Khách hàng không xem tài sản theo lịch được xem như đồng ý với tài sản bán đấu giá.

- Khách hàng phải nộp các loại giấy tờ sau: Giấy đăng ký mua tài sản bán đấu giá (mẫu do Công ty đấu giá hợp danh Dũng Trung Nam phát hành), kèm theo các loại giấy tờ (bản sao) như: CMND; Sổ hộ khẩu; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Giấy ủy quyền và các giấy tờ có liên quan khác.

8. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Lúc 09 giờ 30 phút, ngày 29/01/2018 tại Công ty đấu giá hợp danh Dũng Trung Nam.

9. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá.

Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên. Người tham gia đấu giá trả giá, giá trả phải ít nhất bằng giá khởi điểm trong trường hợp công khai giá khởi điểm. Người trả giá sau phải trả giá cao hơn giá mà người trả giá trước liền kề đã trả;

10. Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 24/10/2017 đến 10 giờ ngày 26/10/2017.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Công ty đấu giá hợp danh Dũng Trung Nam, tại số 554 Trần Nguyên Đán, phường Đông Xuyên, TP Long Xuyên, An Giang. ĐT 02963.953.061 – 0918.584.898 để biết thêm chi tiết.