Đấu giá quyền sử dụng đất tại TP Bắc Ninh, Bắc Ninh

(BĐT) - Công ty Cổ phần Đấu giá Việt Á thông báo đấu giá tài sản như sau: