Đấu giá quyền sử dụng đất tại thị xã Sơn Tây, Hà Nội

(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Lạc Việt và Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Sơn Tây thông báo mời tham gia đấu giá QSD sử dụng đất ở khu cửa hàng lương thực Xuân Khanh, phường Xuân Khanh và khu đất xen kẹt phố Vị Thủy, xã Thanh Mỹ, thị xã Sơn Tây, Thành phố Hà Nội như sau:

1. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm:

- Khu cửa hàng lương thực Xuân Khanh, phường Xuân Khanh: 06 thửa đất, GKĐ: 5.100.000 đ/m2.

- Khu đất xen kẹt phố Vị Thủy, xã Thanh Mỹ: 01 thửa đất. GKĐ: 5.000.000 đ/m2.

2. Hình thức đấu giá: Bằng bỏ phiếu kín trực tiếp một vòng tại phiên đấu giá.

3. Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

4. Thời gian phát hành hồ sơ, nộp hồ sơ:

- Địa điểm bán hồ sơ: Tại Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Sơn Tây và Công ty Đấu giá Hợp danh Lạc Việt từ ngày 20/7/2018 đến 17 giờ 00, ngày 02/8/2018 (trong giờ hành chính trừ thứ Bảy, Chủ nhật).

- Địa điểm nộp hồ sơ: Người đăng ký tham gia có thể nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi bằng thư bảo đảm đến Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Sơn Tây. Từ ngày 20/7/2018 đến 17 giờ 00, ngày 02/8/2018.

5.Thời gian nộp tiền đặt trước:

- Thời gian: Từ ngày 31/7/2018 đến 17 giờ 00 phút, ngày 02/8/2018.

- Số tiền đặt trước: 30.000.000 (đồng/ thửa).

6. Điều kiện, cách thức tham gia đấu giá: Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đủ điều kiện và năng lực đăng ký, mua hồ sơ, nộp hồ sơ, tiền đặt trước tham gia đấu giá theo thời gian, địa điểm nêu trên.

7. Thời gian, địa điểm mở phiên đấu giá: Vào 08 giờ 30’, ngày 05/8/2018 (Chủ nhật) tại Hội trường Ủy ban nhân dân thị xã Sơn Tây.

Các thông tin xin liên hệ: Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Sơn Tây. ĐT: 02433.834.456 và Công ty Đấu giá Hợp danh Lạc Việt. ĐT: 02432.115.234.