Đấu giá quyền sử dụng đất tại thị xã Ngã Năm, Sóc Trăng

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Sóc Trăng thông báo bán đấu giá tài sản do Phòng Quản lý đô thị thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng ủy quyền như sau:
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

* Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Sóc Trăng. Địa chỉ: số 344 Lý Thường Kiệt, khóm 3, phường 4, TP.Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

* Tên, địa chỉ người có tài sản đấu giá: Phòng Quản lý đô thị thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng. Địa chỉ trụ sở chính: Khu hành chính thị xã Ngã Năm, đường Nguyễn Văn Linh, khóm 3, phường 1, thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng.

* Tên tài sản hoặc danh mục tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá là: Đấu giá lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất đối với các lô đất nhà ở thương mại thuộc dự án Khu nhà ở thương mại và chợ xã Tân Long, thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng, cụ thể như sau:

a. Vi trí: Thuộc thửa đất số 133 và số 610, tờ bản đồ số 06

b. Tổng diện tích quy hoạch: 12.060,42 m2, trong đó:

- Diện tích tạm giao cho nhà đầu tư: 7.233,77 m2, bao gồm:

+ Đất chợ: 932 m2.

+ Đất dự trữ (cây xanh, bãi xe): 1.021 m2.

+ Đất giao thông: 5.280,77 m2.

- Diện tích đấu giá quyền sử dụng đất: 4.826,65 m2

c. Mục đích sử dụng đất đối với diện tích đất đấu giá: Đất ở tại đô thị.

d. Hình thức: nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất

đ. Thời hạn sử dụng đất trúng đấu giá: Theo quy định tại khoản 3, Điều 126 Luật đất đai năm 2013.

* Nơi có tài sản đấu giá: Tọa lạc tại ấp Long Thạnh, xã Tân Long, thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng

* Giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản đấu giá: Quyết định 2864/QĐ-UBND, ngày 07/11/2016 của UBND thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 Khu đất công thuộc dự án Trung tâm thương mại xã Tân Long (Bản photo).

* Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá được xem giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản và tài liệu liên quan trong khoảng thời gian liên tục kể từ ngày 20/11/2017 đến ngày 09/01/2018 (trong giờ hành chính). Tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Sóc Trăng, số 344 Lý Thường Kiệt, P4, TPST, Sóc Trăng hoặc Liên hệ Phòng Quản lý đô thị thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng (để được hướng dẫn).

* Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ thẩm định, bán hồ sơ tham gia đấu giá:

- Thời gian nộp hồ sơ thẩm định: Trong giờ hành chính liên tục từ ngày 20/11/2017 đến ngày 20/12/2017.

- Địa điểm nộp hồ sơ thẩm định: Phòng Quản lý đô thị thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng

- Thời gian bán hồ sơ tham gia đấu giá: Bán hồ sơ tham gia đấu giá trong giờ hành chính, liên tục kể từ ngày 20/11/2017 đến ngày 09/01/2018.

- Địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Sóc Trăng, số 344 Lý Thường Kiệt, P4, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng (Lưu ý: Tổ chức tham gia đấu giá phải có hồ sơ được thẩm định hợp lệ mới được nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá).

* Giá khởi điểm đối với 4.826,65 m2 đất đấu giá của hợp đồng là: 3.723.108.877 đồng (Ba tỷ bảy trăm hai mươi ba triệu một trăm lẻ tám ngàn tám trăm bảy mươi bảy đồng).

* Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 1.000.000 đồng/hồ sơ

* Tiền đặt trước: Khách hàng tham gia đấu giá phải nộp một khoản tiền đặt trước từ ngày 09/01/2018 đến ngày 11/01/2018 là: 375.000.000 đồng (Ba trăm bảy mươi lăm triệu đồng).

* Thời gian đăng ký tham gia đấu giá tài sản: Đăng ký tham gia đấu giá trong giờ hành chính, liên tục kể từ ngày 20/11/2017 đến ngày 09/01/2018.

* Địa điểm đăng ký tham gia đấu giá tài sản: Tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Sóc Trăng, số 344 Lý Thường Kiệt, P4, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

* Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá tài sản

a. Tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ (Hồ sơ phải được cơ quan có chức năng thẩm định theo quy định) và tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá tài sản. Hồ sơ tham gia đấu giá gồm:

- Phiếu Đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu do Trung tâm phát hành, trong đó có nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích, tiến độ triển khai dự án sau khi trúng giá.

- Nộp hồ sơ thẩm định nhu cầu sử dụng đất, điều kiện giao đất để thực hiện dự án đầu tư, cụ thể như sau:

+ Dự án đầu tư Khu nhà ở thương mại và chợ xã Tân Long, thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng. Trong đó, nêu rõ nội dung về quy mô, kiến trúc công trình, tiến độ dự án,…các đề xuất nhà đầu tư và tổng mức đầu tư tạm tính không thấp hơn 9 tỷ đồng.

+ Hồ sơ đăng ký kinh doanh bất động sản hoặc giấy chứng nhận đầu tư có hoạt động đầu tư bất động sản và có đủ vốn pháp định theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam, cụ thể ≥ 20 tỷ đồng (Sao y có chứng thực).

- Chứng minh vốn đầu tư thuộc sở hữu của doanh nghiệp để thực hiện dự án không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư của dự án là ≥ 1,8 tỷ đồng. Cụ thể: trường hợp doanh nghiệp đang hoạt động thì cung cấp Báo cáo quyết toán tài chính (đã được kiểm toán) trong 02 năm gần nhất. Trường hợp doanh nghiệp mới thành lập thì nếu số vốn là tiền Việt Nam hoặc ngoại tệ thì phải được ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp đó mở tài khoản xác nhận về số dư tiền gửi của doanh nghiệp, nếu số vốn là tài sản thì phải có chứng thư của tổ chức có chức năng định giá hoặc thẩm định giá đang hoạt động tại Việt Nam về kết quả định giá, thẩm định giá tài sản của doanh nghiệp.

- Văn bản của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nhà nước,… cam kết cho doanh nghiệp vay 80% tổng mức đầu tư dự án để thực hiện dự án.

- Hồ sơ kinh nghiệm và năng lực, lợi thế (nếu có).

- Thành phần hồ sơ phải có dấu của nhà đầu tư.

- Hồ sơ phải đóng thùng có niêm yết; bên ngoài thùng ghi rõ tên, địa chỉ, số điện thoại liên lạc nhà đầu tư và ghi tên từng thành phần hồ sơ bên trong.

b. Tổ chức tham gia đấu giá tài sản không thuộc trường hợp không được tham gia đấu giá tài sản theo quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá giá tài sản năm 2016 và quy định khác của pháp luật có liên quan.

c. Tổ chức đăng ký tham gia đấu giá phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:

- Doanh nghiệp, hợp tác xã được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam:

+ Có vốn pháp định theo quy định của pháp luật kinh doanh bất động sản, cụ thể ≥ 20 tỷ đồng.

+ Có chức năng kinh doanh bất động sản theo quy định của pháp luật.

+ Phải có vốn thuộc sở hữu của mình để thực hiện dự án không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư của dự án, cụ thể là 1,8 tỷ đồng (tổng mức đầu tư tạm tính khoảng 9 tỷ đồng). Có khả năng huy động vốn 7,2 tỷ đồng (80% tổng mức đầu tư dự án) để thực hiện dự án từ các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nhà nước,…

+ Có đủ điều kiện được nhà nước giao đất, cho thuê đất theo quy định.

- Không quy phạm quy định của pháp luật về đất đai đối với trường hợp đang sử dụng đất do Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án.

- Một tổ chức chỉ được một đơn vị tham gia đấu giá; có hai doanh nghiệp trở lên thuộc một Tổng Công ty thì chỉ được một doanh nghiệp tham gia đấu giá; Tổng Công ty thành viên, công ty mẹ và công ty con, doanh nghiệp liên doanh với một bên góp vốn trong liên doanh thì chỉ có một doanh nghiệp được tham gia đấu giá.

- Người tham gia đấu giá là đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc người được doanh nghiệp ủy quyền bằng văn bản.

* Cách thức đăng ký tham gia đấu giá tài sản

Tổ chức đăng ký tham gia đấu giá tài sản đến trực tiếp Trung tâm để đăng ký tham gia đấu giá, khi đến đăng ký tham gia đấu giá tài sản phải mang theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng minh nhân dân của người đại diện đăng ký để Trung tâm kiểm tra, đối chiếu.

* Thời gian, địa điểm đấu giá tài sản: Vào lúc 09 giờ 00 phút, ngày 12/01/2018 (thứ 6). Tại Phòng Quản lý đô thị thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng.

* Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá

* Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên

Việc trả giá trong trường hợp đấu giá theo phương thức trả giá lên được thực hiện như sau:

- Người tham gia đấu giá được phát một tờ phiếu trả giá, ghi giá muốn trả vào phiếu của mình. Hết thời gian ghi phiếu, đấu giá viên yêu cầu người tham gia đấu giá nộp phiếu trả giá hoặc bỏ phiếu vào hòm phiếu; kiểm đếm số phiếu phát ra và số phiếu thu về; công bố từng phiếu trả giá, phiếu trả giá cao nhất với sự giám sát của ít nhất một người tham gia đấu giá;

- Đấu giá viên công bố giá cao nhất đã trả của vòng đấu giá đó và đề nghị người tham gia đấu giá tiếp tục trả giá cho vòng tiếp theo. Giá khởi điểm của vòng đấu giá tiếp theo là giá cao nhất đã trả ở vòng đấu giá trước liền kề;

- Cuộc đấu giá kết thúc khi không còn ai tham gia trả giá. Đấu giá viên công bố người trả giá cao nhất và công bố người đó là người trúng đấu giá;

- Trường hợp có từ hai người trở lên cùng trả mức giá cao nhất, đấu giá viên tổ chức đấu giá tiếp giữa những người cùng trả giá cao nhất để chọn ra người trúng đấu giá. Nếu có người trả giá cao nhất không đồng ý đấu giá tiếp hoặc không có người trả giá cao hơn thì đấu giá viên tổ chức bốc thăm để chọn ra người trúng đấu giá.

* Tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký tham gia đấu giá tài sản hoặc cần biết thêm chi tiết, xin liên hệ Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Sóc Trăng. Địa chỉ: số 344 Lý Thường Kiệt, khóm 3, phường 4, TP.Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

* Điện thoại : 0299.3616301.