Đấu giá quyền sử dụng đất tại thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên Huế

(BĐT) - Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Hương Thủy phối hợp với Chi nhánh Công ty Cổ phần Tư vấn Dịch vụ về Tài sản - Bất động sản DATC tại TP Huế tổ chức đấu giá quyền sử dụng các lô đất khu xen cư đất ở tại khu Hạ tầng Trạm bơm xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy cụ thể như sau:
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

I. ĐẶC ĐIỂM QUỸ ĐẤT ĐẤU GIÁ:

1. Tên quỹ đất: 30 lô đất tại khu xen cư đất ở tại khu Hạ tầng Trạm bơm xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy ;

2. Diện tích quỹ đất: 4.578 m2

3. Mục đích sử dụng: Đất ở, sử dụng lâu dài.

4. Thông số quy hoạch: Thực hiện theo QH phân lô đã được UBND thị xã Hương Thủy phê duyệt.

II. MỨC GIÁ KHỞI ĐIỂM ĐỂ ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT:

Mức giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất cụ thể như sau: 

STT

Ký hiệu lô đất

Diện tích (m2)

Khu vực/ vị trí

Mức giá cụ thể (đ/m2)

Mức giá khởi điểm (đ/lô)

 

Tiền đặt trước (15%)

(đ/lô)

Bước giá (cho từng vòng đấu: đồng/lô)

 

1

ONT 925

200,0

Vị trí 1, 2 mặt tiền đường Tỉnh lộ 1 (đoạn từ Cầu Phường Nam đến ngã ba Tỉnh lộ 3) và đường QH rộng 12 m

2.150.000

430.000.000

64.500.000

22.000.000

 

2

ONT 926

202,0

2.150.000

434.300.000

65.100.000

22.000.000

 

3

ONT 928

140,0

Vị trí 1, mặt tiền đường Tỉnh lộ 1 (đoạn từ Cầu Phường Nam đến ngã ba Tỉnh lộ 3)

2.000.000

280.000.000

42.000.000

14.000.000

 

4

ONT 929

140,0

2.000.000

280.000.000

42.000.000

14.000.000

 

5

ONT 930

140,0

Vị trí 1, mặt tiền đường Tỉnh lộ 1 (đoạn từ Cầu Phường Nam đến ngã ba Tỉnh lộ 3)

2.000.000

280.000.000

42.000.000

14.000.000

 

6

ONT 931

140,0

2.000.000

280.000.000

42.000.000

14.000.000

 

7

ONT 932

140,0

2.000.000

280.000.000

42.000.000

14.000.000

 

8

ONT 935

150,0

Vị trí 1, mặt tiền đường QH rộng 12m

1.700.000

255.000.000

38.200.000

13.000.000

 

9

ONT 936

200,0

Vị trí 1, 2 mặt tiền đường QH rộng 12 m và đường QH rộng
12 m

1.850.000

370.000.000

55.500.000

19.000.000

 

10

ONT 937

202,0

1.850.000

373.700.000

56.000.000

19.000.000

 

11

ONT 938

140,0

 

 

 

Vị trí 1, mặt tiền đường QH rộng 12m

1.700.000

238.000.000

35.700.000

12.000.000

 

12

ONT 939

140,0

1.700.000

238.000.000

35.700.000

12.000.000

 

13

ONT 940

140,0

1.700.000

238.000.000

35.700.000

12.000.000

 

14

ONT 941

140,0

1.700.000

238.000.000

35.700.000

12.000.000

 

15

ONT 942

140,0

1.700.000

238.000.000

35.700.000

12.000.000

 

16

ONT 943

140,0

1.700.000

238.000.000

35.700.000

12.000.000

 

17

ONT 945

140,0

 

 

 

Vị trí 1, mặt tiền đường QH rộng 12m

1.700.000

238.000.000

35.700.000

12.000.000

 

18

ONT 946

140,0

1.700.000

238.000.000

35.700.000

12.000.000

 

19

ONT 947

140,0

1.700.000

238.000.000

35.700.000

12.000.000

 

20

ONT 948

140,0

1.700.000

238.000.000

35.700.000

12.000.000

 

21

ONT 949

140,0

1.700.000

238.000.000

35.700.000

12.000.000

 

22

ONT 950

140,0

1.700.000

238.000.000

35.700.000

12.000.000

 

23

ONT 951

202,0

Vị trí 1, 2 mặt tiền đường QH rộng 12 m và đường QH rộng
12 m

1.850.000

373.700.000

56.000.000

19.000.000

 

24

ONT 952

202,0

1.850.000

373.700.000

56.000.000

19.000.000

 

25

ONT 953

140,0

 

 

Vị trí 1, mặt tiền đường QH rộng 12m

1.700.000

238.000.000

35.700.000

12.000.000

 

26

ONT 954

140,0

1.700.000

238.000.000

35.700.000

12.000.000

 

27

ONT 955

140,0

1.700.000

238.000.000

35.700.000

12.000.000

 

28

ONT 956

140,0

1.700.000

238.000.000

35.700.000

12.000.000

 

29

ONT 957

140,0

1.700.000

238.000.000

35.700.000

12.000.000

 

30

ONT 958

140,0

1.700.000

238.000.000

35.700.000

12.000.000

 

TỔNG

4.578

 

 

8.294.400.000

1.243.900.000

 

 

 

Giá khởi điểm để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đã bao gồm lệ phí trước bạ về đất theo qui định.

III. THỜI GIAN THAM KHẢO, CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ, BÁN, TIỀN MUA HỒ SƠ THAM GIA ĐẤU GIÁ, NỘP HỒ SƠ ĐẤU GIÁ VÀ NỘP TIỀN ĐẶT TRƯỚC:

1. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày ra thông báo cho đến hết ngày 18/12/2017 tại vị trí đất theo thông báo đấu giá.

2. Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ, bán hồ sơ: Từ ngày ra thông báo cho đến 16 giờ 00 ngày 18/12/2017 tại Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Hương Thủy, Chi nhánh Công ty Cổ phần Tư vấn Dịch vụ về Tài sản- Bất động sản DATC tại thành phố Huế.

3. Cách thức Đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Chi nhánh Công ty Cổ phần Tư vấn Dịch vụ về Tài sản- Bất động sản DATC tại thành phố Huế theo đúng thời gian quy định.

4. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ và tiền đặt trước: Từ 14 giờ 00 đến 16 giờ 30 ngày 14/12/2017 tại Chi nhánh Công ty Cổ phần Tư vấn Dịch vụ về Tài sản- Bất động sản DATC tại thành phố Huế.

Khách hàng nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Chi nhánh Công ty CP Tư vấn DV Về TS-BĐS DATC tại TP Huế số55110000647573 Tại Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thừa Thiên Huế.

Từ 14 giờ 00 đến 16 giờ 00 ngày 18/12/2017 nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và tiền đặt trước tại Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Hương Thủy

5. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá:

Từ trên 200 triệu đồng đến 500 triệu đồng: 200.000 đồng/ lô

IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ: 08 giờ 00’’ ngày 20/12/2017 tại Hội trường UBND xã Thủy Thanh.

V. HÌNH THỨC ĐẤU GIÁ, PHƯƠNG THỨC ĐẤU GIÁ:

1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng cách bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá theo từng vòng đấu, liên tục cho đến khi không còn người yêu cầu đấu giá tiếp, người có mức giá trả cao nhất là người trúng đấu giá.

2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên

VI. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ:

- Chi nhánh Công ty Cổ phần Tư vấn Dịch vụ về Tài sản - Bất động sản DATC tại TP Huế - Số 22 Tố Hữu, Huế. ĐT: 0234.3832542-0914079393.

- Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Hương Thủy. Số 1293 Đường Nguyễn Tất Thành, TX Hương thủy, TT Huế. ĐT: 0234.3955565