Đấu giá quyền sử dụng đất tại thị xã Hà Tiên, Kiên Giang

(BĐT) - Doanh nghiệp tư nhân Thái Anh thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất thuộc quản lý của Phòng Tài chính – Kế hoạch thị xã Hà Tiên như sau:
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

1. Quyền sử dụng đất ở tại đường Thị Vạn và đường số 19, Khu phố 3, Phường Đông Hồ, thị xã Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang gồm:

1.1. Thửa số 717 , góc đường Thị Vạn và đường số 19, diện tích: 1.047m2 (đường Thị Vạn: Vị trí 1: 588,1m2, vị trí 2: 73,2m2 và đường số 19: Vị trí 1: 385,7m2).

+ Giá khởi điểm: 2.560.100.000 đồng (Hai tỷ, năm trăm sáu mươi triệu, một trăm bốn mươi ngàn đồng).

1.2. Thửa 718 (đường Số 19), diện tích: 507,9m2.

+ Giá khởi điểm: 821.274.000 đồng (Tám trăm hai mươi mốt triệu, hai trăm bảy mươi bốn ngàn đồng).

1.3. Thửa 719 , đường Số 19, diện tích: 172,1m2.

+ Giá khởi điểm: 278.286.000 đồng (Hai trăm bảy mươi tám triệu, hai trăm tám mươi sáu ngàn đồng).

1.4. Thửa 720, đường Số 19, diện tích: 95,2m2.

+ Giá khởi điểm: 153.938.000 đồng (Một trăm năm mươi ba triệu, chín trăm ba mươi tám ngàn đồng).

1.5. Thửa 721, đường Số 19, diện tích: 427,4m2.

+ Giá khởi điểm: 691.106.000 đồng (Sáu trăm chín mươi mốt triệu, một trăm lẽ sáu ngàn đồng).

1.6. Thửa 724 , đường Số 19, diện tích 162,2m2.

+ Giá khởi điểm: 262.277.000 đồng (Hai trăm sáu mươi hai triệu, hai trăm bảy mươi bảy ngàn đồng).

1.7. Thửa 339, đường Thị Vạn và đường số 19, diện tích: 1.329,2m2 (đường Thị Vạn: Vị trí 1: 1.199,6m2; vị trí 2: 143,8m2 và đường số 19: vị trí 1: 1.329,2m2 ).

+ Giá khởi điểm: 5.614.763.000 đồng (Năm tỷ, sáu trăm mười bốn triệu, bảy trăm sáu mươi ba ngàn đồng).

2. Tiền đặt trước: 10% giá khởi điểm.

Tiền đặt trước nộp vào tài khoản của DNTN Thái Anh, số tài khoản: 009-1-00-057975-0, tại: Ngân hàng TMCP Ngoại Thương – Chi nhánh Kiên Giang.

3. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: Từ 200.000 - 500.000 đồng/hồ sơ (Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ Tài Chính về việc Quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản).

4. Điều kiện, cách thức đăng ký‎ tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện về tài chính, có năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật.

5. Thời gian tham khảo hồ sơ, địa điểm xem tài sản: Kể từ ngày ban hành thông báo đến 16 giờ ngày 14/11/2017(giờ hành chính) tại Phòng Tài chính – Kế hoạch thị xã Hà Tiên.

6. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ và nhận hồ sơ tham gia đấu giá: từ ngày ra thông báo đến 10 giờ, ngày 15/11/2017(giờ hành chính) tại:

- Điểm đấu giá – DNTN Thái Anh Lô E2-30 đường 11D, Khu Ecohome, An Hòa, Rạch Giá, Kiên Giang, Điện thoại: 0297.6573.873 - 0918.799.479.

- Phòng Tài chính – Kế hoạch thị xã Hà Tiên, số 46A Mạc Công Du, phường Đông Hồ, thị xã Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang, Điện thoại: 0297.851.714 – 0297.852.012.

7. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: 08 giờ 30, ngày 17/11/2017 tại Hội trường Phòng Tài chính – Kế hoạch thị xã Hà Tiên số 46A Mạc Công Du, phường Đông Hồ, thị xã Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang.

8. Hình thức, phương thức đấu giá: Tổ chức đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.