Đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Tuy Hòa, Phú Yên

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Phú Yên thông báo bán đấu giá tài sản do Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Phú Yên ủy quyền như sau:
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản:

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Phú Yên

Địa chỉ: Số 68 Lê Duẩn, phường 7, thành phố Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên.

2. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá:

Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Phú Yên

Địa chỉ: Số 73 Phạm Ngọc Thạch, phường 9, thành phố Tuy Hòa, Phú Yên.

3. Tên tài sản đấu giá: Đấu giá Quyền sử dụng đất.

- Tên tài sản hoặc danh mục tài sản: Quyền sử dụng đất khi nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê 50 năm đối với lô đất ký hiệu B4 đường Độc Lập, phường 9, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên (Khu đất thu hồi dự án nhà nghỉ dưỡng Công an Gia Lai của Công an tỉnh Gia Lai).

+ Tổng diện tích đất: 50.852m2

+ Vị trí: Khu đất tọa lạc tại Phường 9, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

+ Phía Đông: Giáp đường Độc Lập rộng 32m;

+ Phía Tây : Giáp đường Lê Duẩn rộng 32m;

+ Phía Nam: Giáp Đồn Biên Phòng;

+ Phía Bắc : Giáp đường Lý Nam Đế (QH) rộng 25m.

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:

- Thời gian xem tài sản đấu giá: từ ngày 06/12 –20/12/2017;

- Địa điểm xem tài sản đấu giá: Phường 9, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá:

- Thời gian bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 06/12/2017 đến 17 giờ 00, ngày 20/12/2017.

- Địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Phú Yên (Số 68 Lê Duẩn, phường 7, thành phố Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên).

6. Giá khởi điểm của khu đất đấu giá: 74.220.000.000 đồng (Bảy mươi bốn tỷ đồng, hai trăm hai mươi triệu đồng)

7. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước:

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 5.000.000đồng/hồ sơ;

- Tiền đặt trước: 14.844.000.000đồng (Mười bốn tỷ tám trăm bốn mươi bốn triệu đồng);

- Thời gian nộp tiền đặt trước: ngày 22/12/2017.

- Hình thức nộp tiền đặt trước: Nộp tiền mặt trực tiếp vào tài khoản hoặc chuyển khoản vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Phú Yên số: 5901.0000.312584 - Tại: Ngân hàng Đầu tư và Phát triển tỉnh Phú Yên.

- Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Người tham gia đấu giá phải nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá đáp ứng các điều kiện sau đây:

+ Đơn đăng ký tham gia đấu giá tài sản (mẫu có tại Trung tâm);

+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (đối với tổ chức kinh tế); Chứng minh nhân dân (đối với cá nhân);

+ Báo cáo dự án đầu tư (có thể nộp bản tóm tắt) hoặc báo cáo đề xuất dự án đầu tư hoặc Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình theo mẫu quy định tại Phụ lục 1 kèm theo thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; trong đó nêu rõ tổng mức đầu tư (bao gồm tiền thuê đất trúng đấu giá) không thấp hơn 230.000.000.000đồng và phải đảm bảo có các nội dung ràng buộc về dự án đầu tư như sau:

* Mục tiêu đầu tư: Đầu tư khu nghỉ dưỡng cao cấp với đầy đủ tiện nghi phục vụ khách du lịch trong nước và quốc tế.

* Quy mô đầu tư: Xây dựng khách sạn, resort và các dịch vụ phục vụ du lịch đạt tiêu chuẩn từ 4 sao trở lên, tối thiểu phải có 120 phòng nghỉ đạt tiêu chuẩn.

* Tiến độ thực hiện dự án: Hoàn tất thủ tục đầu tư để khởi công xây dựng chậm nhất là cuối tháng 3/2018, hoàn thành đưa toàn bộ dự án vào hoạt động trước tháng 3/2020.

* Văn bản cam kết thực hiện dự án: Người tham gia đấu giá phải có văn bản cam kết thực hiện đúng tiến độ đầu tư, quy mô dự án đã nêu trên (do người đứng đầu của tổ chức, người đại diện trước pháp luật của tổ chức hoặc chính cá nhân tham gia đấu giá ký tên), nộp cùng lúc khi nộp hồ sơ tham gia đấu giá. Trong trường hợp người trúng đấu giá không thực hiện dự án đúng theo tiến độ, quy mô đã cam kết (trừ trường hợp bất khả kháng) sẽ bị thu hồi dự án, thu hồi đất mà không được hoàn trả bất kỳ khoản chi phí nào.

+ Văn bản chứng minh năng lực tài chính: Người tham gia đấu giá phải chứng minh năng lực tài chính bằng nguồn vốn chủ sở hữu không thấp hơn 46.000.000.000đồng bằng một trong các loại văn bản sau:

* Báo cáo tài chính năm 2016 (đã được kiểm toán độc lập- đối với tổ chức);

* Bảo đảm bằng số dư tiền gửi nhân hàng (có xác nhận của ngân hàng thương mại nơi gửi tiền);

* Bảo đảm bằng tài sản tương đương (có văn bản thẩm định giá trị tài sản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc chứng thư thẩm định giá của tổ chức thẩm định giá độc lập, những văn bản này phải còn hiệu lực ít nhất là 06 tháng);

+ Văn bản chứng minh khả năng huy động vốn để thực hiện dự án: Người tham gia đấu giá phải được ít nhất một tổ chức tín dụng hoặc ngân hàng thương mại được phép hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam có cam kết bằng văn bản đảm bảo hỗ trợ nguồn vốn tín dụng không thấp hơn 184.000.000.000đồng để thực hiện dự án khi trúng đấu giá. Trường hợp đã chứng minh năng lực tài chính của chủ sở hữu không thấp hơn tổng mức đầu tư 230.000.000.000đồng thì không cần văn bản này.

- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người tham gia đấu giá phải mua hồ sơ, nộp tiền đặt trước theo quy định và nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá cho Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản trong thời hạn đăng ký tham gia đấu giá.

8. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

-Thời gian đấu giá tài sản: Vào lúc 08 giờ 00, ngày 25 tháng 12 năm 2017.

- Địa điểm đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Phú Yên.

9. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.