Đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa

(BĐT) - Công ty TNHH bán đấu giá tài sản Năm Châu thông báo đấu giá tài sản do Trung tâm Phát triển quỹ đất Thanh Hóa ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ của Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty TNHH bán đấu giá tài sản Năm Châu, số 76 Triệu Quốc Đạt, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

2. Đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất Thanh Hóa, Địa chỉ: Phố Lê Hoàn 1 phường Điên Biên, thành phố Thanh Hóa.

3. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Bắt đầu từ 14h00 ngày 26/7/2018, tại trụ sở Công ty TNHH bán đấu giá tài sản Năm Châu.

4. Tài sản đấu giá, nơi có tài sản đấu giá:

Tài sản đấu giá: Là quyền sử dụng đất 633 lô đất ở có tổng diện tích là 82.188,8m2 (gồm 85 lô đất biệt thự từ BT01 đến BT 03 và 548 lô đất liền kề từ Nơ 01 đến Nơ11 thuộc MBQH chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 được phê duyệt theo Quyết định số 2125/QĐ-UBND ngày 11/06/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa) tại phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa.

5. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá, tiền đặt trước:

5.1. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá là: 619.018.674.000 đồng (Sáu trăm mười chín tỷ, không mười tám triệu, sáu trăm bảy mươi bốn nghìn đồng).

5.2. Bước giá: Bước giá để tổ chức đấu giá bằng 0,5% mức giá trả cao nhất của vòng đấu liền kề trước đó.

5.3. Tiền đặt trước: 61.901.867.000 đồng/01 bộ hồ sơ tham gia đấu giá (Sáu mươi mốt tỷ, chín trăm lẻ một triệu, tám trăm sáu mươi bảy nghìn đồng).

5.4. Tiền hồ sơ tham gia đấu giá: 5.000.000 đồng/01 hồ sơ

6. Thời gian, địa điểm bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá; điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

6.1. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

- Thời gian: Từ ngày 05/7/2018 đến hết ngày 23/7/2018 (Trong giờ hành chính);

- Địa điểm bán và tiếp nhận hồ sơ: Tại trụ sở Công ty TNHH bán đấu giá tài sản Năm Châu.

6.2. Đối tượng tham gia đấu giá: Tổ chức kinh tế, Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có đủ điều kiện và năng lực theo quy định của Pháp luật. Chi tiết trong hồ sơ đấu giá.

6.3. Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 23/7/2018 đến hết ngày 25/7/2018 (trong giờ hành chính).

Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước bằng chuyển khoản hoặc nộp tiền vào tài khoản của Công ty TNHH bán đấu giá tài sản Năm Châu, số tài khoản: 3500201017988 tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - CN Thanh Hóa.

6.4. Người tham gia đấu giá có thể tự tìm hiểu thực địa khu đất đấu giá và tham khảo hồ sơ, quy chế cuộc đấu giá, bản vẽ MBQH khu đất đấu giá được niêm yết công khai tại trụ sở Công ty bán đấu giá tài sản Năm Châu từ ngày 05/7/2018 đến hết ngày 23/7/2018 (trong giờ hành chính).

7. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

7.1. Hình thức đấu giá: Đấu giá trọn gói toàn bộ 633 lô đất ở nêu trên theo hình thức bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá.

7.2. Phương thức đấu giá: Đấu giá theo phương thức trả giá lên.

Mọi chi tiết khách hàng liên hệ trong giờ hành chính tại Công ty TNHH bán đấu giá tài sản Năm Châu, Số 76 đường Triệu Quốc Đạt, phường Điện Biên TP. Thanh Hoá. ĐT: 0373.711.456