Đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Sơn La, Sơn La

(BĐT) - Công ty TNHH MTV đấu giá tài sản Tiến Thành Sơn La thông báo bán đấu giá tài sản do Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Sơn La ủy quyền như sau: