Đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Sơn La, Sơn La

(BĐT) - Công ty TNHH MTV đấu giá tài sản Tiến Thành Sơn La thông báo bán đấu giá tài sản do Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Sơn La ủy quyền như sau:
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Công khai đấu giá quyền sử dụng đất tại Khu dân cư Sang Luông,

Tổ 14, phường Quyết Thắng, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La

1. Tên, địa chỉ của Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty TNHH MTV Đấu giá tài sản Tiến Thành Sơn La (địa chỉ: Số nhà 102, đường Tô Hiệu, tổ 5, phường Tô Hiệu, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La).

2. Tên, địa chỉ của Người có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố Sơn La (địa chỉ: Số 47, đường Lê Thái Tông, tổ 2, phường Chiềng Lề, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La) tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất.

3. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá tài sản: Vào hồi 08h00' ngày 19/01/2018 (thứ 6), tại Hội trường Trung tâm thành phố Sơn La (Tổ 2, phường Chiềng Lề, thành phố Sơn La).

4. Tên tài sản, diện tích, giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền bán hồ sơ cho người tham gia đấu giá 

Số TT

Ký hiệu thửa đất

Diện tích

(m2)

Giá đất cụ thể(đồng/m2)

Giá khởi điểm

(đồng/thửa)

Tiền đặt trước

(đồng/thửa/hồ sơ)

Tiền bán hồ sơ

(đồng/thửa/hồ sơ)

Quyền sử dụng đấttại Khu dân cư Sang Luông, Tổ 14, phường Quyết Thắng, thành phố Sơn La

LK - 01

260

936.000.000

1

Thửa số 13

86

3.600.000

309.600.000

60.000.000

200.000

2

Thửa số 14

87

3.600.000

313.200.000

60.000.000

200.000

3

Thửa số 15

87

3.600.000

313.200.000

60.000.000

200.000

LK - 02

603

2.328.600.000

4

Thửa số 01

105

4.200.000

441.000.000

60.000.000

200.000

5

Thửa số 29

85

3.600.000

306.000.000

60.000.000

200.000

6

Thửa số 32

85

3.600.000

306.000.000

60.000.000

200.000

7

Thửa số 33

85

3.600.000

306.000.000

60.000.000

200.000

8

Thửa số 34

85

3.600.000

306.000.000

60.000.000

200.000

9

Thửa số 36

158

4.200.000

663.600.000

60.000.000

500.000

10

Thửa sốDO

2.880

1.537.500

4.428.000.000

450.000.000

500.000

11

Thửa sốD11

66,3

11.300.000

749.190.000

60.000.000

500.000

Tổng cộng:

3.809,3

8.441.790.000

5. Người có tài sản đấu giá: Ủy ban nhân dân Thành phố Sơn La (đơn vị được giao tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất: Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành Phố Sơn La).

6. Nơi có tài sản đấu giá: Tại Khu dân cư Sang Luông, Tổ 14, phường Quyết Thắng, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.

7. Thời gian, địa điểm: Xem tài sản; bán, nhận, thu tiền bán hồ sơ cho người đăng ký tham gia đấu giá và phiếu trả giá; thu tiền đặt trước

- Xem tài sản đấu giá: Từ ngày 04/01/2018 đến ngày 10/01/2018 trong giờ hành chính. Đề nghị người tham gia đấu giá liên hệ với Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành Phố Sơn La để được xem tài sản.

- Bán, nhận, thu tiền bán hồ sơ cho người đăng ký tham gia đấu giá và phiếu trả giá: Từ ngày 04/01/2018 đến ngày16/01/2018 trong giờ hành chính tại Công ty TNHH MTV Đấu giá tài sản Tiến Thành Sơn La hoặc Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố Sơn La .

- Thu tiền đặt trước: Từ ngày 16/01/2018 đến ngày 18/01/2018, bằng hình thức nộp tiền vào tài khoản của Công ty TNHH MTV Đấu giá tài sản Tiến Thành Sơn La, tài khoản số 7901201003867, mở tại Ngân hàng AGRIBANK Chi nhánh thành phố Sơn La hoặc bằng Bảo lãnh Ngân hàng.

8. Đối tượng và điều kiện đăng ký tham gia đấu giá

a) Đại diện hộ gia đình, cá nhân tham gia đấu giá phải có đủ năng lực hành vi dân sự, thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai, có nhu cầu sử dụng đất làm nhà ở theo quy hoạch đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

b) Hộ gia đình, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ, hồ sơ bao gồm:

- Đơn đăng ký tham gia đấu giá tài sản; Giấy xác nhận xem tài sản theo mẫu và có đóng dấu đỏ của Công ty TNHH MTV Đấu giá tài sản Tiến Thành Sơn La;

- Nộp 01 bản phôtô CMND (mang bản chính để đối chiếu);

- Nộp 01 bản phôtô hộ khẩu (mang bản chính để đối chiếu);

c) Nộp tiền đặt trước theo quy định của pháp luật; nộp lại giấy nộp tiền đặt trước vào tài khoản công ty (bản gốc);

d) Tuân thủ Quy chế cuộc đấu giá và giá khởi điểm của thửa đất đã đăng ký tham gia đấu giá.

Lưu ý:

+ Đối với 01 lô đất: Một (01) hộ gia đình chỉ được một (01) cá nhân tham gia đấu giá và chỉ được nộp một (01) bộ hồ sơ cho 01 lô đất đấu giá (Một hộ gia đình hoặc 01 cá nhân có thể đăng ký tham gia đấu giá đối với nhiều lô đất, nhưng mỗi lô đất chỉ được nộp 01 bộ hồ sơ).

+ Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá mà thiếu một trong những giấy tờ nêu sẽ không hợp lệ;

+ Người tham gia đấu giá đăng ký mua lô đất nào thì khi viết hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá phải ghi rõ tên lô đất đó;

+ Trường hợp người đã đăng ký tham gia đấu giá, nhưng không tham gia cuộc đấu giá được thì phải có Giấy ủy quyền theo quy định của pháp luật (Giấy ủy quyền phải được chứng thực theo quy định của pháp luật về chứng thực) và nộp 01 bản phôtô CMND của người được ủy quyền.

9. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Đăng ký trực tiếp tại Công ty TNHH MTV Đấu giá tài sản Tiến Thành Sơn La (địa chỉ: Số 102, đường Tô Hiệu, tổ 5, phường Tô Hiệu, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La) hoặc Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố Sơn La (địa chỉ: Số 47, đường Lê Thái Tông, tổ 2, phường Chiềng Lề, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La).

10. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá

- Hình thức đấu giá: Bằng bỏ phiếu gián tiếp.

- Phương thức đấu giá: Trả giá lên theo từng thửa đất.

Mọi chi tiết, xin liên hệ:

1) Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Sơn La (địa chỉ: Số 47, đường Lê Thái Tông, tổ 2, phường Chiềng Lề, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La, SĐT: 02123.799.446).

2) Công ty TNHH MTV Đấu giá tài sản Tiến Thành Sơn La (địa chỉ: Số 102, đường Tô Hiệu, tổ 5, phường Tô Hiệu, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La; SĐT: 02128.558.668)./.