Đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Pleiku, Gia Lai

(BĐT) - Công ty TNHH MTV đấu giá Đại Phát thông báo bán đấu giá tài sản do Trung tâm phát triển Cụm công nghiệp Diên Phú ủy quyền như sau:
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Tài sản: quyền sử dụng đất thuê thu tiền một lần cho cả thời gian thuê các lô đất tại Khu quy hoạch Cụm công nghiệp Diên Phú, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. Cụ thể như sau:

Thông tin tài sản bán đấu giá:

Tài sản bán đấu giá: Đấu giá cho thuê 22 lô đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp, thời hạn sử dụng 50 năm. Trong đó:

Vị trí giáp đường QH D5: 2 lô.

Vị trí thuộc đường QH D1, D2, D3, D4: 15lô.

Vị trí giao nhau (lô góc) giữa các đường QH D2,D4; D3,D4; D1,D3; D2,D3 : 4lô.

Vị trí tiếp giáp 2 mặt đường QH D3, D5 (lô góc C54): 1 lô.

Tổng diện tích: 70.173,23 m2

Tổng giá khởi điểm: 25.093.510.000 đồng. Cụ thể từng lô, thửa đất có danh mục kèm theo.

Tiền đặt trước: 5% (năm phần trăm) giá khởi điểm của từng lô đất.

Phí đăng ký tham gia đấu giá (mua hồ sơ): Điểm b, khoản 2, điều 3 Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 5 năm 2017 của Bộ Tài chính.

Thửa đất có diện tích từ 0,5ha trở xuống thì tiền phí là 1.000.000đ/hồ sơ; thửa đất có diện tích trên 0,5ha đến dưới 2ha thì tiền phí là 3.000.000đ/hồ sơ.

II. Thời gian xem tài sản bán đấu giá:

Thời gian: Từ ngày thông báo niêm yết đến 15 giờ 00 phút, ngày 17/10/2017 (trong giờ hành chính).

Địa điểm: Cụm công nghiệp Diên Phú, thôn 5, xã Diên Phú, thành phố Plieku, tỉnh Gia Lai.

III. Thời gian mua hồ sơ, nộp tiền đặt trước, thời gian bán đấu giá:

Thời gian mua hồ sơ: Từ ngày 28/09/2017 đến 15 giờ 00 phút ngày 18/10/2017 (trong giờ hành chính).

Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 28/09/2017 đến 15 giờ 00 phút ngày 18/10/2017 (trong giờ hành chính)

Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 16/10/2017 đến 15 giờ 00 phút ngày 18/10/2017 (nộp vào tài khoản của Công ty TNHH MTV Đấu giá Đại Phát. Tài khoản số: 111002636487 tại Ngân hàng VIETTINBANK – Chi nhánh Gia Lai).

Địa điểm mua, nộp hồ sơ, hướng dẫn nộp tiền đặt trước: Công ty TNHH MTV đấu giá Đại Phát. Địa chỉ: 176B đường Duy Tân, phường Diên Hồng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điện thoại: 02693.887339.

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Điều kiện:

Chấp nhận Phương án đấu giá được phê duyệt.

Chấp nhận các điều kiện, nội dung quy định trong Quy chế. Cam kết thực hiện đầy đủ những quy định của Pháp luật về đấu giá quyền sử dụng đất và phương án đấu giá được duyệt.

Chấp nhận giá khởi điểm.

Có đơn đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng đất hợp lệ (theo mẫu).

Đối với Hộ gia đình, cá nhân tham gia đấu giá phải có giấy chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu gia đình, hộ chiếu.(sao y chứng thực)

Đối với tổ chức: giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, chứng nhận đăng ký mã số thuế, giấy phép hành nghề.(sao y chứng thực)

Trong trường hợp là người được uỷ quyền phải có giấy uỷ quyền hợp pháp.

Nộp hồ sơ, phí tham gia đấu giá và số tiền đặt trước theo đúng thời gian quy định.

Cách thức:

Người tham gia đấu giá được nhận một bộ hồ sơ đấu giá do Công ty TNHH MTV Đấu giá Đại Phát phát hành để đăng ký tham gia đấu giá. Trường hợp một người muốn tham gia đấu giá nhiều lô đất thì phải nộp đơn, nộp phí tham gia đấu giá và đặt trước khoản tiền tương ứng với số lô đất đăng ký đấu giá.

Khách hàng đăng ký mua tài sản nộp hồ sơ gồm các lọai giấy tờ sau:

Đơn đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng đất (mẫu do đơn vị thực hiện đấu giá phát hành)

Các giấy tờ sau: Giấy CMND, hộ khẩu, hộ chiếu, giấy phép kinh doanh, giấy phép hành nghề.(sao y chứng thực)

Người tham gia đấu giá nộp lệ phí mua hồ sơ và phải nộp tiền đặt trước theo quy định.

Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá theo từng lô đất.

Phương thức đấu giá: Phương thức đấu giá lên

Thời gian tổ chức đấu giá: Đúng vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 21/10/2017

Địa điểm bán đấu giá: Tại Trung tâm phát triển Cụm công nghiệp Diên Phú (thôn 5, xã Diên Phú, thành phố Plieku, tỉnh Gia Lai).

IV. Tổ chức đấu giá lại lần 2:

Trường hợp lô, thửa đất không có tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá hoặc đấu giá không thành thì Công ty sẽ tổ chức đấu giá lần 2. Thời gian cụ thể Công ty sẽ thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng.