Đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Phan Thiết, Bình Thuận

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp Bình Thuận thông báo bán đấu giá tài sản do Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Bình Thuận ủy quyền như sau: