Đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Kon Tum, Kon Tum

(BĐT) - Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất tỉnh Kon Tum thông báo bán đấu giá tài sản như sau: