Đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Châu Đốc, An Giang

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh An Giang thông báo bán đấu giá tài sản do Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Châu Đốc ủy quyền như sau:

Thời gian đấu giá: Vào lúc 09 giờ 00 ngày 27 tháng 7 năm 2018, tại Khu Trung tâm Hành chính P.Vĩnh Mỹ, TP.Châu Đốc, An Giang.

Đơn vị tổ chức đấu giá: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang.

Đơn vị có tài sản đấu giá: Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Châu Đốc (địa chỉ: Khu Trung tâm Hành chính P.Vĩnh Mỹ, TP.Châu Đốc, An Giang)

Quyền sử dụng đất diện tích 378,5m2 đất ở tại đô thị, thuộc thửa số 2, Lô A1, Khu đất Bệnh viện Đa khoa khu vực tỉnh(điểm cũ), tại phường Châu Phú B, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang. Giá khởi điểm: 12.839.477.000đồng.

Các thông tin khác về tài sản và cuộc đấu giá:

* Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá và mua hồ sơ tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân mua và nộp đủ hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang hoặc Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Châu Đốc trong giờ hành chính từ ngày niêm yết việc đấu giá đến 17 giờ 00 ngày 24/7/2018 và nộp tiền đặt trước trong thời hạn 3 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá (trừ trường hợp Trung tâm và người tham gia đấu giá có thỏa thuận khác nhưng phải trước ngày mở cuộc đấu giá).

* Thời gian, địa điểm xem tài sản và giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản và tài liệu liên quan: Ngày 12 và 13/7 tại Trung tâm và nơi tài sản tọa lạc.

* Tiền bán hồ sơ cho người tham gia đấu giá: 500.000đồng/1 hồ sơ.

* Tiền đặt trước: 2.567.895.000đồng /1 hồ sơ.

* Phương thức đấu giá: trả giá lên; Hình thức đấu giá: trả giá trực tiếp bằng lời nói.

* Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: tại Khu Trung tâm Hành chính P.Vĩnh Mỹ, TP.Châu Đốc.

Chi tiết liên hệ Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang - số 01 Nguyễn Thái Học, P.Mỹ Bình, TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang. Điện thoại: 0296 3 857 763. Website: www.daugiaangiang.gov.vn .