Đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Châu Đốc, An Giang

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh An Giang thông báo bán đấu giá tài sản do Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Châu Đốc ủy quyền như sau:
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Vào lúc 09 giờ 00 ngày 26 tháng 01 năm 2018, tại Khu Trung tâm Hành chính phường Vĩnh Mỹ, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang, Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh An Giang tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất; cho thuê đất của người có tài sản đấu giá là Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Châu Đốc (địa chỉ: Khu Trung tâm Hành chính phường Vĩnh Mỹ, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang).

* Quyền sử dụng đất đấu giá để giao đất có thu tiền sử dụng đất, tọa lạc tại xã Vĩnh Tế, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang:

75m2 đất ở nông thôn, Nền số 05 lô B Khu dân cư và Chợ Cống Đồn. Giá khởi điểm (GKĐ): 350.250.000đồng.

* Quyền sử dụng đất đấu giá để Cho thuê đất, tọa lạc tại phường Vĩnh Mỹ, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang:

+ Loại đất khai thác: Đất cơ sở sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp (SKC).

+ Thời hạn cho thuê đất: 50 năm.

+ Hình thức cho thuê đất: Cho thuê đất thu tiền hàng năm.

1) 2.023,6m2 đất, Khu đất giáp đường số 12. GKĐ (cho cả thời hạn thuê đất): 786.800.000đồng.

2) 1.093,7m2 đất, Khu đất giáp cơ sở khô Thanh Trúc. GKĐ (cho cả thời hạn thuê đất): 425.250.000đồng.

3) 410m2 đất, Khu đất giáp Công ty XNK Thương mại dịch vụ Hải Đến. GKĐ (cho cả thời hạn thuê đất):159.400.000đồng.

4) 562,9m2 đất, Khu đất giáp nhà máy Vũ Phong. GKĐ (cho cả thời hạn thuê đất): 218.850.000đồng.

Các thông tin khác về tài sản và cuộc đấu giá:

* Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá và mua hồ sơ tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân mua và nộp đủ hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh An Giang trong giờ hành chính, từ ngày niêm yết việc đấu giá đến 09 giờ 00 ngày 24/01/2018.

* Thời gian, địa điểm xem tài sản: trong khoảng thời gian liên tục ít nhất là 02 ngày trước ngày mở cuộc đấu giá theo hướng dẫn của người có tài sản đấu giá.

* Tiền bán hồ sơ cho người tham gia đấu giá:

+ Đất tại xã Vĩnh Tế: 200.000đồng/1 hồ sơ.

+ Đất tại phường Vĩnh Mỹ: 1.000.000đồng/1 hồ sơ.

* Tiền đặt trước: 10% trên giá khởi điểm của từng tài sản đấu giá (đồng/1 hồ sơ).

* Phương thức đấu giá: trả giá lên; Hình thức đấu giá: trả giá trực tiếp bằng lời nói.

* Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: tại Khu Trung tâm Hành chính phường Vĩnh Mỹ, TP.Châu Đốc, tỉnh An Giang.

Mọi chi tiết liên hệ Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh An Giang - số 01, đường Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Bình, TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang. Điện thoại: 0296 3 857 763. Website: www.daugiaangiang.gov.vn .