Đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

(BĐT) - Trung tâm DVĐG TS - Sở Tư pháp tỉnh Đắk Lắk thông báo bán đấu giá tài sản do Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Buôn Ma Thuột ủy quyền như sau: