Đấu giá quyền sử dụng đất tại Thanh Hóa

(BĐT) - Công ty TNHH Thương mại và Đấu giá tài sản Thanh Hóa thông báo bán đấu giá tài sản như sau:
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Tài sản bán đấu giá, thời gian đấu giá, thời gian đăng ký đấu giá:

Thôn Hanh Cát xã Yên Lạc, Yên Định, Thanh Hóa: 03 lô đất, giá 150.000.000 đồng/lô.

Thời gian bán hồ sơ từ ngày 24/10/2017 tại UBND xã Yên Lạc. Chốt hồ sơ vào 11h00 ngày 03/11/2017. Đấu giá ngày 06/11/2017.

Khu đội thuế cũ Khu 1, thị trấn Thọ Xuân, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa: 02 lô đất, giá 9.000.000 đồng/m2.

Thời gian bán hồ sơ từ ngày 24/10/2017 tại UBND thị trấn Thọ Xuân. Chốt hồ sơ vào 11h00 ngày 07/11/2017. Đấu giá ngày 09/11/2017.

Khu dân cư số 01 xã Xuân Bái, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa: 35 lô đất, giá từ 3.200.000 đồng/m2 đến 3.840.000 đồng/m2.

Thời gian bán hồ sơ từ ngày 24/10/2017 tại UBND xã Xuân Bái. Chốt hồ sơ vào 11h00 ngày 08/11/2017. Đấu giá ngày 10/11/2017.

MBQH số 33 thuộc xã Hoằng Quỳ, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa: 31 lô đất, giá từ 1.600.000 đồng/m2 đến 4.100.000 đồng/m2.

Thời gian bán hồ sơ từ ngày 24/10/2017 tại UBND xã Hoằng Quỳ. Chốt hồ sơ vào 16h00, ngày 09/11/2017. Đấu giá ngày 13/11/2017.

Chi tiết có trong hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá.

Khách hàng nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Công ty TNHH Thương mại và Đấu giá tài sản Thanh Hóa, số TK: 3500201025283 tại Ngân hàng NN và PTNT - Chi nhánh Thanh Hóa.

Mọi chi tiết xin liên hệ tại Công ty TNHH Thương mại và Đấu giá tài sản Thanh Hóa, số 602 Nguyễn Trãi, phường Phú Sơn, TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Điện thoại: 0986 036 046.