Đấu giá quyền sử dụng đất tại quận Long Biên, Hà Nội

Ban Quản lý dự án quận Long Biên thông báo mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất với các nội dung như sau:

1. Thông tin ô đất đấu giá:

1.1- Đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư ô quy hoạch E.2/NO11 phường Bồ Đề, quận Long Biên. Diện tích ô đất: 16.341,4 m2; Giá khởi điểm: 49.500.000đ/m2; Bước giá 500.000đ/m2; Mục đích đấu giá: Thực hiện Dự án đầu tư xây dựng nhà ở thấp tầng để bán; Đối tượng tham gia đấu giá: Tổ chức kinh tế đủ điều kiện về tài chính, năng lực; Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu nhiều vòng; Hình thức sử dụng đất: Giao đất có thu tiền sử dụng đất.

1.2- Đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư ô quy hoạch E.2/NO7 phường Bồ Đề, quận Long Biên. Diện tích ô đất: 2.778,8 m2; Giá khởi điểm: 56.100.000đ/m2; Bước giá 800.000đ/m2; Mục đích đấu giá: Thực hiện Dự án đầu tư xây dựng nhà ở thấp tầng để bán; Đối tượng tham gia đấu giá: Tổ chức kinh tế đủ điều kiện về tài chính, năng lực; Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu nhiều vòng; Hình thức sử dụng đất: Giao đất có thu tiền sử dụng đất.

1.3- Đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư ô quy hoạch CC-2 phường Thượng Thanh, quận Long Biên. Diện tích ô đất: 3.531,0 m2; Giá khởi điểm: 8.670.000đ/m2; Bước giá 300.000đ/m2; Mục đích đấu giá: Thực hiện Dự án đầu tư xây dựng cơ sở dịch vụ thương mại, công trình công cộng; Đối tượng tham gia đấu giá: Tổ chức kinh tế đủ điều kiện về tài chính, năng lực; Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu nhiều vòng; Hình thức sử dụng đất: Thuê đất 50 năm, trả tiền một lần cho cả thời gian thuê.

2. Tổ chức đi xem thực địa: 9h00 ngày 27/02/2017.

3. Thời gian phát hành hồ sơ mời đấu giá: Từ ngày 21/02/2017 đến 17h00 ngày 27/02/2017 (theo giờ hành chính).

4. Thời gian nộp hồ sơ đăng ký, thu phí tham gia đấu giá: Từ ngày 24/02/2017 đến 17h00 ngày 01/3/2017 (theo giờ hành chính).

5. Địa điểm phát hành hồ sơ, đăng ký nộp hồ sơ và thu phí tham gia đấu giá: Ban Quản lý dự án quận Long Biên. Tầng 5 - Khu liên cơ quan UBND quận Long Biên, Số 03 phố Vạn Hạnh - Khu đô thị Việt Hưng,  quận Long Biên, thành phố Hà Nội.

6. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá bắt đầu: 09h00 ngày 02/3/2017 (Thứ Năm) tại Nhà văn hóa phường Gia Thụy. Địa chỉ: Phố Gia Thụy, phường Gia Thụy, quận Long Biên, TP Hà Nội.

Mọi chi tiết liên hệ:

Ban Quản lý dự án quận Long Biên. Địa chỉ: Tầng 5 - Khu liên cơ quan UBND quận Long Biên (cạnh UBND quận Long Biên) - Số 03 phố Vạn Hạnh - Khu đô thị Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội. Điện thoại: 043.8737252./.