Đấu giá quyền sử dụng đất tại quận Hải An, Hải Phòng

(BĐT) - Công ty CP Đấu giá và Dịch vụ tư vấn Hải Phòng thông báo bán đấu giá 04 tài sản do Chi cục Thi hành án dân sự quận Hải An ủy quyền sau: 

1. Tài sản 01:  Quyền sử dụng đất, diện tích 452 m2; thuộc thửa đất số 1137, tờ bản đồ số 07 tại địa chỉ: Xã Tràng Cát, huyện An Hải (nay là phường Tràng Cát, quận Hải An), TP. Hải Phòng.

Giá khởi điểm: 1.307.000.000 đồng (chưa bao gồm thuế, phí, lệ phí). Tiền đặt trước: 130.000.000 đồng.

2. Tài sản 02: Quyền sử dụng đất, diện tích 448 m2; thuộc thửa đất số 1113, tờ bản đồ số 07 tại địa chỉ: Xã Tràng Cát, huyện An Hải (nay là phường Tràng Cát, quận Hải An), TP. Hải Phòng.

Giá khởi điểm: 1.868.000.000 đồng (chưa bao gồm thuế, phí, lệ phí). Tiền đặt trước: 200.000.000 đồng.

3. Tài sản 03:  Quyền sử dụng đất, diện tích 302,5 m2; thuộc thửa đất số 136B, tờ bản đồ số 35 tại địa chỉ: Khu Tân Vũ, phường Tràng Cát, quận Hải An, TP. Hải Phòng.

Giá khởi điểm: 1.008.000.000 đồng (chưa bao gồm thuế, phí, lệ phí). Tiền đặt trước: 100.000.000 đồng.

4. Tài sản 04: Quyền sử dụng đất, diện tích 688 m2; thuộc thửa đất số 130A, tờ bản đồ số 35 tại địa chỉ: Khu Tân Vũ, phường Tràng Cát, quận Hải An, TP. Hải Phòng.

Giá khởi điểm: 908.000.000 đồng (chưa bao gồm thuế, phí, lệ phí). Tiền đặt trước: 100.000.000 đồng.

+ Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự quận Hải An. Địa chỉ: Khu 5 Hạ Lũng, phường Đằng Hải, quận Hải An, TP. Hải Phòng.

+ Thời gian tham khảo, mua và nộp hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 21/3/2018 đến hết ngày 09/4/2018 tại Trụ sở Công ty (trong giờ hành chính).

+ Thời gian nộp tiền đặt trước: Đến hết ngày 09/4/2018 (trong giờ hành chính).

+ Thời gian xem tài sản: Theo yêu cầu của người tham gia đấu giá.

+ Điều kiện tham gia đấu giá: Các cá nhân, tổ chức có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

+ Thời gian, địa điểm đấu giá: Từ 09 giờ 00 đến 11 giờ 30 phút, ngày 12/4/2018 tại Trụ sở Công ty.

Mọi chi tiết liên hệ: Công ty CP Đấu giá và Dịch vụ tư vấn Hải Phòng. Địa chỉ: Số 152 Văn Cao, Quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng - Điện thoại: (031) 3732779 - 3882476 -  0913246042.