Đấu giá quyền sử dụng đất tại quận Bình Thạnh, TP.HCM

(BĐT) - Công ty CP Dịch vụ đấu giá Bến Thành thông báo bán đấu giá tài sản do VCB Chi nhánh TP.HCM ủy quyền như sau:

Tài sản đấu giá: QSDĐ 1.658 m2 (DT thực tế giảm 33,3 m2 so với DT trên Giấy chứng nhận) thuộc thửa 886, TBĐ 01 tại 1089A đường Bình Quới, Phường 28, quận Bình Thạnh, TP.HCM.

Giá khởi điểm: 41.034.300.000 đ. Tiền đặt trước: 10% GKĐ.

Người có tài sản: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM, Tòa nhà VBB số 05, Công trường Mê Linh, phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM.

Tổ chức đấu giá: Công ty CP Dịch vụ đấu giá Bến Thành, số 336 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, TP.HCM.

Bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết đến 17 giờ 00, ngày 08/5/2018 tại số 336 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, TP.HCM.

Thời hạn nộp tiền đặt trước: 08 giờ 00, ngày 08/5/2018 đến 17 giờ 00, ngày 10/5/2018. Tổ chức, cá nhân đủ điều kiện tham gia đấu giá nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Cty CP DV Đấu giá Bến Thành theo quy định.

Thời hạn xem tài sản: Đến 17 giờ 00, ngày 10/5/2018 tại nơi có tài sản.

Mở phiên đấu giá: Lúc 9 giờ 00, ngày 11/5/2018 tại số 336 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, TP.HCM.

Liên hệ điện thoại: 028.66820690.