Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Yên Sơn, Tuyên Quang

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Tuyên Quang thông báo bán đấu giá tài sản do Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn  ủy quyền như sau:
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Về việc đấu giá quyền sử dụng đất ở có thu tiền sử dụng đất tại khu quy hoạch dân cư Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cơ khí hóa chất 13 (Nhà máy Z113 cũ) thị trấn Tân Bình, huyện Yên Sơn ngày 15/11/2017.

I. TÀI SẢN ĐẤU GIÁ, GIÁ KHỞI ĐIỂM.

Tài sản đấu giá của Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn (Địa chỉ: Xã Thắng Quân, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang).

Khu quy hoạch dân cư Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cơ khí hóa chất 13 (Nhà máy Z113 cũ) thị trấn Tân Bình, huyện Yên Sơn (13 lô).

- Khu 5A: Có 03 lô ( gồm các lô số 01, 02, 03). Diện tích 100 m2/lô. Giá khởi điểm là 300.000.000đ/lô. Tiền đặt trước là 50.000.000đồng.

- Khu 5B: Có 08 lô (gồm các lô số 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08). Diện tích 100 m2/lô. Giá khởi điểm là 300.000.000đ/lô. Tiền đặt trước là 50.000.000đồng.

- Khu 5E: Có 02 lô:

+ Lô số 01, diện tích 102,5m2/lô. Giá khởi điểm là 400.000.000đ/lô. Tiền đặt trước là 70.000.000đồng.

+ Lô số 02, diện tích 87,5m2/lô. Giá khởi điểm là 340.000.000đ/lô. Tiền đặt trước là 60.000.000đồng.

Tiền đặt trước nộp vào tài khoản số 8106.2010.02558 của Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản Tuyên Quang mở tại Ngân hàng NNo&PTNT chi nhánh thành phố Tuyên Quang hoặc bằng bảo lãnh của ngân hàng từ ngày 10/11/2017 đến 16 giờ 00 phút ngày 14/11/2017.

II. Nộp hồ sơ và xem tài sản, đăng ký đấu giá.

1. Niêm yết đấu giá tài sản và thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh Tuyên Quang, UBND huyện Yên Sơn, Chi cục Thuế huyện Yên Sơn và UBND thị trấn Tân Bình, huyện Yên Sơn từ ngày 23/10/2017; xem tài sản từ ngày 07/11/2017 đến ngày 08/11/2017 (trong giờ hành chính) tại nơi có tài sản khu quy hoạch dân cư Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cơ khí hóa chất 13 (Nhà máy Z113 cũ) thị trấn Tân Bình.

2. Bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá từ ngày 23/10/2017 đến ngày 10/11/2017 tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản.

Hồ sơ tham gia với giá khởi điểm từ trên 200 triệu đồng đến 500 triệu đồng 200.000đồng/hồ sơ.

Hướng dẫn khách hàng đăng tham gia đấu giá và nộp tiền đặt trước từ 8 giờ 30 phút đến 15 giờ 30 phút ngày 10/11/2017 tại Hội trường UBND thị trấn Tân Bình, huyện Yên Sơn

3. Đấu giá bằng phương thức trả giá lên với hình thức trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

III. Thời gian, địa điểm đấu giá tài sản.

Hồi 08 giờ 00 phút, ngày 15/11/2017 tại Hội trường UBND thị trấn Tân Bình, huyện Yên Sơn.

IV. Đối tượng, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá. 

Hộ gia đình, cá nhân đăng ký thông qua nộp hồ sơ, phiếu đăng ký tham gia đấu giá và nộp tiền đặt trước theo quy định.

Mọi chi tiết liên hệ Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản Tuyên Quang (Số 6, đường Chiến Thắng Sông Lô, thành phố Tuyên Quang), điện thoại 02073.816.375 để được hướng dẫn.