Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Vân Hồ, Sơn La

(BĐT) - Công ty TNHH MTV Đấu giá tài sản Tiến Thành Sơn La thông báo bán đấu giá tài sản do UBND huyện Vân Hồ ủy quyền như sau:

Tài sản: Công khai đấu giá quyền sử dụng 06 thửa đất tại Khu Trung tâm hành chính, chính trị huyện Vân Hồ, tiểu khu Sao đỏ 2, xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ (đợt 3), năm 2018

1. Tên, địa chỉ của Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty TNHH MTV Đấu giá tài sản Tiến Thành Sơn La. Địa chỉ: Số 102, đường Tô Hiệu, tổ 5, phường Tô Hiệu, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.

2. Tên, địa chỉ của Người có tài sản đấu giá: UBND huyện Vân Hồ (Đơn vị được giao tổ chức thực hiện việc đấu giá QSDĐ: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Vân Hồ). Địa chỉ: Bản Suối Lìn, xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La.

3. Thời gian, địa điểm tổ chức buổi công bố giá đã trả của người tham gia đấu giá: Vào hồi 08h00' ngày 27/7/2018(Thứ 6), tại Hội trường lớn UBND huyện Vân Hồ (Địa chỉ: Bản Suối Lìn, xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La).

4. Tên tài sản, diện tích, giá khởi điểm của tài sản, tiền đặt trước, tiền bán hồ sơ cho người tham gia đấu giá

Số TT

Ký hiệu thửa đất

Diện tích

(m2)

Giá đất cụ thể(đồng/m2)

Giá khởi điểm

(đồng/thửa)

Tiền đặt trước

(đồng/thửa/hồ sơ)

Tiền bán hồ sơ

(đồng/thửa/hồ sơ)

1

Thửa số05

206

5.000.000

1.030.000.000

150.000.000

500.000

2

Thửa số06

206

5.000.000

1.030.000.000

150.000.000

500.000

3

Thửa số07

206

5.000.000

1.030.000.000

150.000.000

500.000

4

Thửa số08

206

5.000.000

1.030.000.000

150.000.000

500.000

5

Thửa số09

206

5.000.000

1.030.000.000

150.000.000

500.000

6

Thửa số13

206

5.000.000

1.030.000.000

150.000.000

500.000

Tổngcộng:

1.236

6.180.000.000

5. Vị trí tài sản đấu giá: Vị trí 1 tiếp giáp với mặt đường 31,5 m Khu Trung tâm hành chính, chính trị huyện Vân Hồ, tiểu khu Sao đỏ 2, xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La (Đợt 3, năm 2018).

6. Thời gian, địa điểm: Xem tài sản, giấy tờ về tài sản; bán, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá; phiếu trả giá;thu tiền đặt trước

- Xem tài sản đấu giá, giấy tờ về tài sản: Từ ngày 12 đến ngày 24/7/2018 trong giờ hành chính. Đề nghị người đăng ký tham gia đấu giá liên hệ với Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Vân Hồ để được xem tài sản, giấy tờ về tài sản.

- Bán, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 12 đến ngày 24/7/2018 trong giờ hành chính tại Công ty TNHH MTV Đấu giá tài sản Tiến Thành Sơn La hoặc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Vân Hồ.

- Tiếp nhận phiếu trả giá: Từ ngày 24 đến 17h30’ ngày 26/7/2018 tại Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Vân Hồ.

- Thu tiền đặt trước: Từ ngày 24 đến 17h30’ ngày 26/7/2018, bằng hình thức nộp tiền vào tài khoản của Công ty TNHH MTV Đấu giá tài sản Tiến Thành Sơn La, số tài khoản 7901201003867 mở tại Ngân hàng AGRIBANK Chi nhánh thành phố Sơn La hoặc bằng Bảo lãnh Ngân hàng.

7. Đối tượng và điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước theo đúng quy định.

8. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Đăng ký trực tiếp tại Công ty TNHH MTV Đấu giá tài sản Tiến Thành Sơn La hoặcTrung tâm Phát triển quỹ đất huyện Vân Hồ.

9. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá

- Hình thức đấu giá: Bằng bỏ phiếu gián tiếp (đấu thành 01 nhóm).

- Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

Mọi chi tiết, xin liên hệ:

1) Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Vân Hồ; SĐT: 02123.666.386.

2) Công ty TNHH MTV Đấu giá tài sản Tiến Thành Sơn La; SĐT: 02128.558.668./.

3) Tham khảo trên cổng thông tin điện tử huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La tại địa chỉ: Vanho.Sonla.gov.vn./.

Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Vân Hồ, Sơn La - ảnh 1