Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Văn Chấn, Yên Bái

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái thông báo bán đấu giá tài sản như sau: