Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Văn Bàn, Lào Cai

(BĐT) - Công ty đấu giá hợp danh quốc gia GROUP - Chi nhánh Lào Cai thông báo bán đấu giá tài sản do Phòng Tài Chính Kế Hoạch huyện Văn Bàn ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ, Tổ chức có tài sản Đấu giá: Phòng Tài Chính Kế Hoạch huyện Văn Bàn. Tổ 8 thị trấn Khánh Yên, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai.

2. Tên, địa chỉ, Tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia Group - Chi nhánh Lào Cai, số nhà C2-05, đường Soi Tiền, phường Kim Tân, TP Lào Cai.

3. Tài sản Đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước: Quyền sử dụng 09 thửa đất thuộc Tuyến 25b, thị trấn Khánh Yên, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai, như sau:

TT

Ký hiệu ô đất

Diện tích (m2/ô đất)

Giá khởi điểm (đồng/ô)

Tiền đặt trước
(đồng/ô đất)

Tiền hồ sơ (đồng/ hồ sơ)

1

Ô số175

100,0

4.000.000

400.000.000

80.000.000

200.000

2

Ô số 176

100,0

4.000.000

400.000.000

80.000.000

200.000

3

Ô số 177

99.9

4.000.000

399.600.000

80.000.000

200.000

4

Ô số 178

100,2

4.000.000

400.800.000

80.000.000

200.000

5

Ô số 179

100,1

4.000.000

400.400.000

80.000.000

200.000

6

Ô số 180

100,1

4.000.000

400.400.000

80.000.000

200.000

7

Ô số 181

100,1

4.000.000

400.400.000

80.000.000

200.000

8

Ô số 182

99.9

4.000.000

399.600.000

80.000.000

200.000

9

Ô số183

100,0

4.000.000

400.000.000

80.000.000

200.000

 

* Bước giá tối thiểu quy định: 10 triệu đồng so với giá khởi điểm của thửa đất đấu giá (tổng giá trị của một thửa đất).

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Ngày 01, 02, 03/08/2018 (Trong giờ hành chính), tại Tuyến 25 b, thị trấn Khánh Yên, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai.

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ đấu giá: Từ khi đăng thông báo đến hết 16h00 ngày 17/08/2018, tại Phòng Tài Chính Kế Hoạch huyện Văn Bàn hoặc Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia Group - Chi nhánh Lào Cai.

Nộp hồ sơ đấu giá: Gửi qua đường bưu điện bằng thư đảm bảo về Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Văn Bàn trước 16h30 ngày 17/08/2018. Trường hợp khách hàng gửi hồ sơ chậm Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia Group - Chi nhánh Lào Cai sẽ không tiếp nhận hồ sơ đăng ký của khách hàng và không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với các hồ sơ này.

*Lưu ý: 01 (một) ô đất đăng ký đấu giá được cho vào một phong bì to ghi đầy đủ các thông tin số thửa đất, địa điểm thửa đất đăng ký, tên, địa chỉ, số điện thoại của khách hàng tham gia đấu giá và gửi qua đuờng bưu điện tới địa chỉ Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia Group - Chi nhánh Lào Cai.

6. Nộp tiền đặt trước:

6.1. Thu tiền đặt trước: Trong 03 ngày làm việc (Ngày 15, 16, 17/08/2018), chuyển khoản vào tài khoản Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia Group - Chi nhánh Lào Cai số: 8809201004061, tại Agribank – Chi nhánh huyện Văn Bàn.

6.2. Hoàn trả tiền đặt trước: Trong 03 ngày làm việc kể từ khi kết thúc đấu giá.

7. Thời gian, địa điểm Tổ chức đấu giá: 09h30 ngày 20/08/2018, Tại Hội trường tầng 5, Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai.

8. Phương thức, hình thức đấu giá: Đấu giá gián tiếp bằng hình thức bỏ phiếu kín, một vòng theo phương thức trả giá lên.

9. Điều kiện cách thức đăng ký đấu giá: Tổ chức, cá nhân đăng ký đấu giá đủ điều kiện theo Điều 38, Luật Đấu giá Tài sản và thông qua việc nộp hồ sơ, tiền đặt trước hợp lệ theo quy định.

* Chi tiết xin liên hệ: Phòng Tài Chính Kế Hoạch huyện Văn Bàn. Tổ 8 thị trấn Khánh Yên, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai. ĐT:0214.3882.301.

Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia Group - Chi nhánh Lào Cai, số nhà C2-05, đường Soi Tiền, phường Kim Tân, TP Lào Cai. ĐT: 0866319555.