Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Văn Bàn, Lào Cai

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Lào Cai thông báo bán đấu giá tài sản do Phòng Tài Chính - Kế hoạch huyện Văn Bàn ủy quyền như sau:
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai - Địa chỉ: Tổ 5, phường Nam Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

2. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá: Phòng Tài Chính - Kế hoạch huyện Văn Bàn - Tổ 8, thị trấn Khánh Yên, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai

3. Tên tài sản: Quyền sử dụng đất đối với 02 thửa đất tại đường Quang Trung, thị trấn Khánh Yên, huyện Văn Bàn, cụ thể như sau:

- Tổng số thửa đất: 02 thửa, từ thửa số 171 đến thửa số 172. Diện tích mỗi thửa 125m2/thửa)

- Loại đất: Đất ở chia lô; Thời hạn sử dụng: Lâu dài. 

- Nơi có tài sản đấu giá: Tại đường Quang Trung, thị trấn Khánh Yên, huyện Văn Bàn

- Giá khởi điểm là 15.000.000,0 đồng/m2. Diện tích 125m2/thửa.

- Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/01hồ sơ

- Tiền đặt trước: 20% giá khởi điểm của thửa đất.

- Bước giá: Tối thiểu 30 triệu đồng so với giá khởi điểm của thửa đất đấu giá.

(Có bảng kê chi tiết đính kèm theo thông báo)

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản, bán hồ sơ:

Từ ngày 03/10/2017 đến ngày 20/10/2017 trong giờ hành chính tại Phòng Nghiệp vụ tầng II, Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai và Phòng Tài chính kế hoạch huyện Văn Bàn.

5. Thời gian, địa điểm nhận đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian: Nhận đăng ký tham gia đấu giá qua đường Bưu điện, hạn cuối cùng đến 16 giờ 30 phút ngày 20/10/2017 (tính theo dấu đến của Bưu điện).

- Địa điểm: Hội trường tầng 5, phòng Tài chính kế hoạch huyện Văn Bàn - Tổ 8, thị trấn Khánh Yên, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai.

6. Thời gian, địa điểm công bố giá: Vào hồi 09 giờ 00 phút, ngày 21/10/2017 tại Hội trường tầng 5, phòng Tài chính kế hoạch huyện Văn Bàn - Tổ 8, thị trấn Khánh Yên, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai.

7. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức nộp đủ hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai theo quy định của Luật đấu giá tài sản và quy định khác của pháp luật có liên quan. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mình tham gia đấu giá

8. Hình thức, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp gửi qua đường bưu điện

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Cá nhân, tổ chức có nhu cầu xin liên hệ theo số điện thoại:

0214.3824. 914 - 0214.3663.168.